Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou


Fara 1
kostel 1
Fara 2
budova fary kostel Všech svatých budova fary


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

SEZNAM KAMENICKÝCH FARÁŘŮ A DĚKANŮ


před 2.10.1359               plebán Václav

2.10.1359 – 5.9.1364     plebán Petr Petrův z Ústí nad Lužnicí

5.9.1364 – 1.4.1366       plebán Havel, dříve pražský mansionář

1.4.1366 – 16.8.1379     plebán Mikuláš, dříve plebán ve Velvarech

16.8.1379 – 27.1.1390   plebán Martin ze Bzí

27.1.1390 – 22.6.1397   plebán Ogerius, dříve plebán v Žinkovech

22.6.1397 – 24.3.1400   plebán Hanuš, dříve plebán v Liticích

24.3.1400 – 7.12.1413   plebán Mikuláš, řeč. Říman

7.12.1413–19.10.1417   plebán Jakub z Klatov

19.4.1417 -  ?                plebán Mikuláš, řeč. Ščmí, dříve plebán v Kunžaku

1499 – 1538                  bratři řehole sv. Františka

asi 1439 – 1623             reformovaní duchovní

kolem r. 1619                Václav Cismanius Pelhřimovský

1626 – 1650                  Rudoff Maxmilián Schleisnitz – první pobělohorský katolický farář. Narozen r. 1605 v Šluknově. Jeho sestra byla provdána za zdejšího pána Jakuba Jindřicha z Paradasu. V roce 1650 se dostal do Litoměřic za probošta a v roce 1655 byl papežem jmenován prvním biskupem litoměřickým. Zemřel v roce 1675.

1650 – 1680                  Matiáš Jan Jiří Ott z Ottenfeldu. Založil zádušní knihu počínaje rokem 1675.

1681 – 1684                  Jiří Václav Prachinus. Dříve děkan Volyňský. Zemřel zde 26. ledna 1684. Ve své poslední vůli odkázal kamenickému kostelu 100 zlatých.

1687 – 1689                  František Kozelský – podporoval v r. 1685 vzpouru proti zdejší vrchnosti a byl za to r. 1689 ze zdejšího děkanství odvolán a musel se odstěhovat.

1689 – 1691                  Matěj František Ousobský, administrátor

1691 – 1696                  Václav Matěj Jelínek – dosazen na děkana ve věku 25 let a měl se zdejší vrchností Janem Esaiášem z Hartigu rozličné rozepře.

1697 – 1706                  Václav František Rochus

1706 – 1712                  Václav Kalch

1713 – 1722                  Victorin Norbert Exelt – za něho kostel i věž shořely

1723 – 1728                  Hynek Heřman Jakeš

1728 – 1754                  Mikuláš Josef Šputt

1755 – 1758                  František Krbec

1758 – 1783                  Jan Nepomucký Antonín z Helfru – tento kněz, v Plzni narozený byl zvláštní dobrodinec zdejšího chrámu. Za něho byl hlavní oltář a kazatelna postaveny. Ve své poslední vůli učinil zdejší kostel dědicem veškerého svého jmění. Je pochován v kostele po pravé straně.

1783 – 1797                  Vojtěch Hynek Straka – zdejší synek. Za něho byl v Kamenici r. 1794 velký oheň, který strávil 113 domů, i krov na kostele a věži. Je pochován na Brádle.

1798 – 1813                  Jan František Popelka – od r. 1781 byl kaplanem v Kamenici, pak farářem v Těmicích. Na zdejší děkanství dosazen od hrabat Wratislavů 13. února 1798. V r. 1810 se stal biskupským vikářem, konzistorním radou a školním dozorcem. Zemřel 17.7.1813 a odpočívá na Brádle.

1813 – 1823                  Jan Wincenc Ruth – narozen v Táboře r. 1744, na kněze vysvěcen 20.9.1768. Působil v Červeném Újezdě a Chušnicích, do Kamenice nastoupil 25.11.1813. Zemřel 16.6.1823 a odpočívá na Brádle.

1823 – 1863                  Vojtěch Václav Maršálek – narozen 3.3.1794, studoval na píseckém gimnasiu a poté na pražské universitě. Děkanem kamenickým se stal 9.8.1823. Od roku 1838 byl biskupským vikářem. Byl činný i ve veřejných funkcích. Zemřel 16.11.1863, odpočívá na Brádle.

1864 – 1865                  Karel Ctibor – byl zde kaplanem již od r. 1852, děkanem jmenován 23.2.1864, avšak již 20.5.1865 v Pánu zesnul a 23.5. pochován na Brádle.

1865 – 1902                  Antonín Peroutka – narozen v Domažlicích 18.5.1825 a 17.8.1850 od arcibiskupa pražského na kněze vysvěcen. Byl kaplanem v Příbrami a v Praze, od r. 1860 učitelem na staroměstském gymnasiu v Praze. Od 26. září 1865 děkanem v Kamenici. 6.11.1902 odešel do výslužby a zůstal v Kamenici až do r. 1911, kdy zemřel.

1903 – 1934                  Vojtěch Traxler – narozen 21.4.1858 v Jarošově. Působil v Kamenici jako kaplan, pak byl 13 let farářem v Mnichu a od roku 1903 jako děkan v Kamenici až do své smrti v roce 1934. Pochován je na Brádle a v paměti věřících ctěn a uznáván jako mimořádná osobnost. Byl věren svému lidu za války a nadšeně vítal v roce 1918 novou republiku. Měl mnoho funkcí. 1906 biskupský vikariátní tajemník, 1919 vikář, 1922 čestný konzistorní rada a 1925 čestný papežský komoří a arcijáhen jindřichohradecký. Zemřel 2. listopadu 1934 a je pohřben na Brádle.

1935 – 1946                  Karel Melena – narodil se 19.12.1869 v Hluboké n. Vltavou a studoval v Č. Budějovicích, vysvěcen 1893. Od 1. května 1935 oficiálně zde v Kamenici děkanem, do té doby v Božejově. Rovněž dosáhl obdobných titulů, jako Vojtěch Traxler a přes své stáří převedl farnost za války, udržel náboženský život za pomoci katechetů a kaplanů (dp. Jan Drmota). Odešel na odpočinek v roce 1946 a za dva roky nato zemřel.

1946 – 1947                  Jan Drmota – byl administrátorem farnosti od r. 1946 až do ustanovení nového děkana v r. 1947.

1947 – 1958                  Bohuslav Křišta – rodák ze Strmilova. Kaplanoval v J. Hradci, Mirovicích a Pelhřimově., pak byl farářem v Chvojnově. Prožil v naší farnosti nejtěžší léta po roce 1948. Nepoddával se režimu, takže se stal nepohodlným a v roce 1958 mu byl odebrán potřebný státní souhlas. Byl zatčen a po výsleších skončil v pracovním táboře. Po propuštění pracoval jako dělník v Pelhřimově v Agrostroji. Do duchovní správy se vrátil na 4 roky po roce 1968, když spravoval rynáreckou farnost. Zemřel na konci roku 1972 a je pochován na pelhřimovském hřbitově.

1958 – 1988                  Václav Matějů – narodil se ve Skrýšově u Pelhřimova, vysvěcen byl 21.6.1936 v Č.Budějovicích. Kaplanoval v Počátkách a Chrášťanech. Pak byl 3 roky administrátorem v Těmicích a Lidmani a 17 let farářem v Mnichu. Trpělivým, opatrným, ale velmi bohatě prací naplněným  životem udržel v nejtěžší době pastoraci a stačil ještě obnovovat vše chátrající. Nejdříve faru, pak kostel vně i vnitřně, lavice, podlahy a nakonec zvony, pro které zařídil povolení, sbírky peněz i materiálu, ulití. Vše řídil sám s hrstkou obětavých pomocníků z řad věřících. Slavnými dny této těžké doby byla účast pana biskupa Hloucha na biřmování 12.7.1970, 237 biřmovanců a přeplněný kostel. Dále to bylo vysvěcení nových zvonů 2.10.1977 kapitulním vikářem Josefem Kavalem. To byly dvě odměny za obětavost a vytrvalost pro p. děkana a celou farnost. Sám se však již nedožil obnovení svobody v naší zemi. Zemřel 19.6.1988 a je pochován na pelhřimovském hřbitově.

1988 – 1990                  Josef Charypar – spravoval naši farnost z Božejova od července 1988 do 31. ledna 1990. Za jeho působení bývaly v Kamenici nedělní bohoslužby v sobotu večer.

1990 – 1991                  Imrich Važan – byl otcem biskupem Vlkem povolán do naší farnosti ze Slovenska a působil zde od 1. února 1990 do 30. června 1991. Spravoval také farnosti Těmice a Lidmaň, kam ho museli farníci svými auty vozit. Byly s ním neustálé problémy a farníci si na něj několikrát stěžovali na biskupství, takže byl v červnu 1991 z naší farnosti odvolán. Vrátil se na Slovensko, kde také zemřel.

1991 - 2003                   Ladislav Daněk – byl administrátorem farnosti od 1. srpna 1991.  Narodil se 7. dubna 1928. Studoval v Římě od r. 1968, kde byl také v r. 1972 vysvěcen na kněze. Působil nejdříve 3 roky ve Francii a pak v USA až do roku 1991, kdy se vrátil do své vlasti a převzal naši farnost. Působil zde do 31.10.2003, kdy odešel do důchodu. Od 12.12.2003 byl v kněžském domově v Českých Budějovicích kde také 29.6.2004 zemřel. Je pochován v rodinné hrobce v Brně.

2003 - 2013                   Hroznata František Janoušek OPraem – byl jmenován administrátorem naší farnosti od 1.11.2003. Narodil se 20.3.1939 v Kardašově Řečici. Kněžské svěcení přijal v r. 1972. Působil v Soběslavi, Plané n.Lužnicí, Týně n.Vltavou, na Chotěšovsku a Chebsku, naposled ve Strunkovicích nad Blanicí. Od 1. 7. 2013 odešel do důchodu, bydlí v Týně nad Vltavou.

2013 - ,,,,,,,                 Václav Šika - jmenován administrátorem farnosti od 1. 7. 2013.

 

Kaplani v naší farnosti 

Mimo hlavních duchovních správců působili v naší farnosti na počátku století ještě pomocní kněží – kaplani. Z farní kroniky se podařilo zjistit, že to byli tito kněží:

 

Vojtěch Plíhal – byl zde kaplanem do r. 1903

Josef Brčák – 1902 až 1907. Poté byl farářem v Častrově

Jan Pražák – od roku 1907 do roku 1911

Jan Tichý – od r. 1911 do r. 1912

Josef Šebesta ThDr. – kaplanem od 1.9. do 1.11.1912

Josef Brož – 1912 až 1923. Poté se stal farářem v Mnichu

František Margot – 1923 – 1933

Josef Sosna – od 1.11.1933 do 1.4.1934

Jan Bártík – od 1.dubna 1934 do 1. května 1935

Jan Paclík – od 1.květba 1935 do 31.12.1937

Jiří Bohdal a Karel Janeček – působili zde za války

Jan Drmota – 1945 - 1946


Úvodní strana
Bohoslužby
Aktuality
Dějiny farnosti
Kamenice n. Lipou

      Mobiliář kostela
      Věž a zvony
      Brádlo
      Seznam duchovních
      Dějiny v datech 
Spravované farnosti
      Těmice
       Mnich
       Častrov

Bankovní spojení