Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou


Oltář P. Marie
Hlavní oltář
Oltář sv. Jana
postranní oltář Panny Marie s kazatelnou hlavní oltář kostela postranní oltář sv. Jana Nepomuckého


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

MOBILIÁŘ KOSTELA

Z

ákladní vybavení kostela má původ v 18. století. 

Hlavní oltář zhotovili r. 1758 truhlář Ondřej Kaplunger z Deštné, řezbář Vít z Pelhřimova a Josef Šedivý z Pelhřimova, který jej r. 1773 štafíroval (zdobil). Obraz Všech Svatých maloval r. 1760 Josef Kramolín. Obraz představuje svaté a světice, především české patrony. Dnes je ovšem na oltáři kopie, kterou namaloval r. 1862 Bedřich Kamarýt, farář z Lidmaně. Z původního obrazu se zachovaly dva fragmenty – obraz sv. Václava a obraz P. Marie. Oltář byl v letech  2008 až 2011 nově restaurován.

Kazatelna je z r. 1772 a byla vytvořena řezbářem Vítem. Jsou na ní tři reliéfy: rozsévače, sv. Jana Křtitele a Obrácení sv. Pavla. Kazatelna byla v roce 2002 nově restaurována.

Oltář Panny Marie byl zhotoven v r. 1748 táborským truhlářem. Na oltáři vlevo je sv. Josef a vpravo sv. Jáchym. Po restaurování oltáře v roce 2008 byl do oltáře zabudován místo sochy Panny Marie Lurdské s jeskyní a sv. Bernadetou starý obraz Panny Marie Pasovské.

Oltář sv. Anny je od téhož mistra, jako oltář předešlý. Obraz sv. Anny z 19. století, po stranách sochy sv. Vavřince a sv. Floriána. V současné době se oltář restauruje.

Oltář sv. Jana Nepomuckého se sloupy s korintskou hlavicí a dvěma sdruženými pilastry zhotoven od dačického řezbáře G.Strachovského. Sochu sv. Jana Nepomuckého sem zaslala manželka p. Isaiáše z Hartigů v r. 1760 z Vídně. Po stranách je vlevo socha sv. Jana Evangelisty, vpravo sv. Jana Křtitele, uprostřed barokní Pieta.. Pod mensou je tumba (napodobenina prosklené rakve) sv. Růženy z Limy, která pečovala o chudé nemocné Indiány a otroky a zemřela v r. 1617. Nahoře obraz sv. Trojice. Tento oltář byl v roce 2005 nově restaurován.

Oltář sv. Antonína Paduánského na levé straně lodi od téhož řezbáře, jako oltář předešlý. Na oltáři je vlevo socha sv. Augustina, vpravo sv. Linharta, pod obrazem sv. Antonína je obraz sv. Izodora z r. 1763.  Oltář byl v roce 1999 nově restaurován.


Úvodní strana
Bohoslužby

Aktuality
Dějiny farnosti
Kamenice n. Lipou

      Mobiliář kostela
      Věž a zvony
      Brádlo
      Seznam duchovních
      Dějiny v datech 
Spravované farnosti:
      Těmice
       Mnich
       Častrov

Bankovní spojení