Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou


zámek kostel kaple
Zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví


FARNÍ CHARITA KAMENICE NAD LIPOU

Z HISTORIE
 

     Farní charita v Kamenici nad Lipou byla založena v roce 1992  a je součástí Římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti, politické příslušnosti nebo náboženství. Na počátku této iniciativy stála paní Zdislava Laňková – její první ředitelka, P. Pavel Šimák a Marie Hronová. První činností Farní charity byl sběr šatstva, drobná dobrovolná pečovatelská služba a půjčování knížek z farní knihovny.

      V roce 1997 byla v budově fary svépomocí, brigádami farníků, vybudována ze starého skladiště místnost pro činnost Farní charity, která slouží jako kancelář vedení, zázemí pro pečovatelky a kontaktní místo pro zájemce o pečovatelskou službu. Tato místnost byla vysvěcena panem děkanem Ladislavem Daňkem 17. října 2007. Ředitelem a zároveň pečovatelem se stal Jan Šimák, který zpočátku zajišťoval pečovatelskou službu pro 3 až 4 klienty.

       V roce 2001 byla pečovatelská služba rozšířena, získali jsme samostatnou právní subjektivitu a nastoupily první profesionální pečovatelky. V roce 2002 jsme převzali klienty státní pečovatelské služby. Od roku 2007 je tato služba registrovanou službou podle nového zákona č. 108/2006 - o sociálních službách.
 

SOUČASNOST 

     V současné době je hlavní činností Farní charity pečovatelská služba. Součástí pečovatelské služby je půjčovna kompenzačních pomůcek. Další  činností je sběr šatstva a dalších věcí a organizování humanitárních sbírek na pomoc potřebným doma i v zahraničí. K zabezpečení dostatečného množství finančních prostředků se koná každoročně Tříkrálová sbírku na Charitu. Farní charita je samostatným právním subjektem, organizačně spadá pod Diecézní charitu České Budějovice. 

Bližší informace o činnosti Farní charity se dozvíte na samostatných webových stránkách:  Farní charita Kamenice n.L.Úvodní stránka
Bohoslužby
Aktuality
Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou
Spravované farnosti
       Těmice
        Mnich
       Častrov

Bankovní spojení