Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou
a ostatní spravované farnosti

zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Víra.cz
Pastorace.cz
Svatá Hora
Rádio Proglas
TV NOE

Karmelitánské knihkupectví

Katecheté Pelhřimov

AKTUALITY


VELIKONOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH 2023

Velikonoční program ve spravovaných farnostech v roce 2023 najdete zde

----------------------------------

NOVÉ FARNÍ LISTY Č. 1-2023

si můžete prohlédnout zde

----------------------------------

NOVÉ FARNÍ LISTY Č. 4-2022

si můžete prohlédnout zde

----------------------------------

VÁNOČNÍ PROGRAM VE FARNOSTECH 2022

Vánoční program ve spravovaných farnostech v roce 2022 najdete zde

----------------------------------

PODZIMNÍ KONCERT

V neděli 30. října v 18:00 hodin v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou

Vystoupí žesťový soubor ZUŠ a pěvecký sbor Kamínek

Plakát

----------------------------------
NOVÉ FARNÍ LISTY Č. 3-2022

si můžete prohlédnout zde

----------------------------------

MŠE SVATÁ U VÁŇOVY STUDÁNKY

v lese nad Bohdalínem

ve čtvrtek 15. září v 17.00 hodin
Památka Panny Marie Bolestné


----------------------------------
NOVÉ FARNÍ LISTY Č. 2-2022

si můžete prohlédnout zde

----------------------------------

ZVONY UŽ ZASE ZVONÍ
Z iniciativy našeho varhaníka, ing. Lukáše Krajíčka,
došlo 20.6.2022 k opravě zvonů, které několik týdnů nezvonily.
Pan ing. Lukáš Krajíček pozval do Kamenice svého otce, který měl
již s opravou zvonů zkušenosti z Třeště.  Pan Krajíček starší zjistil,
že je spálený Tyristor , který náhodou měl. Po výměně již všechny
zvony zase pravidelně zvonějí. Děkujeme!

----------------------------------

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V KAMENICI N. L.

se konalo při mši svaté v neděli 12. 6. 2022
 K 1 sv. přijímání přistoupilo 5 dětí.
Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

----------------------------------

BIŘMOVÁNÍ V KAMENICI NAD LIPOU

se konalo v  kostele Všech svatých
v sobotu 4. června 2022 v 18.00 hodin.
Svátost biřmování  uděloval otec biskup Pavel Posád.
Biřmování přijalo 7 biřmovanců.


Prosíme účasníky o fotografie z této slavnosti pro farní web.
Můžete je zaslat na adresu: jan.simak@atlas.cz


Několik fotografií nám poslala Martina Kamírová,
 můžete si je pohlédnout zde

----------------------------------

PROČ NEZVONÍ ZVONY

Asi od začátku května nezvoní  na věži kostela
v Kamenici n. L. zvony. Elektrikáři z Kamenice n. L. zjistili, že
je spálená elektronika, nějaká relátka, apod. a že nejsou schopni
to opravit. Pan farář Šika proto zavolal do Brodku u Přerova panu
Bouchalovi, který zde pohony zvonů společně se svými syny instaloval
a který je také již několikrát opravoval. Bohužel se dozvěděl, že
pan Bouchal zemřel a jeho synové nechtějí již v této činnosti pokračovat.
Poradili mu, aby se obrátil na pana Votrubu ze Zvonařství Myslkovice
u Soběslavy. Pan Votruba přislíbil, že se na to v polovině června přijede
podívat. Takže oprava zvonů nebude asi hned.
                                                                                         J. Šimák
**********
Dne 17.6.2022 přijel pan Votruba ze zvonařství Myslkovice a prohlédl
stav pohonů zvonů v Kamenici n. L. Některé zvony se mu podařilo
zprovoznit, jeden z větších zvonů má rozbitou elektroniku.
----------------------------------

MŠE SVATÁ U VÁŇOVY STUDÁNKY

 v lese nad Bohdalínem
se konala v sobotu 7. května v 15.00 hodin

Několik fotografií z této mše svaté nafotil p. Kopřiva¨

Prohlédnout si je můžete zde

----------------------------------

FOTOGRAFIE Z VELIKONOC
 v kostele v Kamenici nad Lipou

jejichž autorem je Lukáš Krajíček

(kromě posledních 5 fotografií, jejichž autorem je J. Šimák)

si můžete prohlédnout zde

----------------------------------

PRVNÍ PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽBY Z KOSTELA VŠECH SVATÝCH

V KAMENICI NAD LIPOU

SE KONAL O VELIKONOČNÍ VIGILII V SOBOTU 16.4.2022

Záznam Velikonoční vigilie najdete zde: https://youtu.be/gLGY8ru6c9A 

----------------------------------

VELIKONOČNÍ PROGRAM  V NAŠICH FARNOSTECH

si můžete stáhnout zde

Večeře (agapé) na Zelený čtvrtek na faře v Kamenici n. L.
se letos konat nebude!

----------------------------------

KŘÍŽOVOU CESTU ZA MÍR VE SVĚTĚ

si můžete stáhnout zde

----------------------------------

ZMĚNA ČASU

     Letní čas vstoupí v platnost v noci ze soboty 26. března na neděli 
27. března. 
Hodiny se posunou o hodinu dopředu, ve 2.00 na 3.00 hodin.

Mše svaté ve všední den a v sobotu se posouvají o hodinu později. 
Tedy 
v Kamenici nad Lipou ve středu a v pátek bude mše svatá v 18.00, 
ve čtvrtek ráno zůstává v 8.00. 
Každou sobotu mše svatá v Těmicích v 18.00 hodin.
Mše svatá v Hojovicích třetí sobotu v měsíci v 16.30 hodin.

----------------------------------

VYŠLY NOVÉ FARNÍ LISTY
č. 1-2022


Můžete si je stáhnout zde

V kostele budou Farní listy k odebrání
od pátku před mší svatou.
----------------------------------

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ

Příprava na biřmování v neděli 1x za 14 dní odpoledne od 16.00 hodin v kostele.
Začneme vždy s modlitbou a pak přejdeme na faru do sálu. To setkání bude tak 
asi hodinu vždy trvat. Co se týká času a termínu setkávání můžeme ještě doladit,
podle potřeby. Přistoupit k svátosti biřmování můžou všichni pokřtění starší 14 let 
a kteří chtějí žít z víry naplno. V přípravě bude dáván důraz na modlitbu a osobní 
růst víry, nejde tedy jen o nauku /katechismus/, ale o vztah. Znalost katechismu 
se předpokládá.

Máme tři svátosti – iniciační – tedy uvádějící do vztahu k Bohu:

Křest – stáváme se dítětem Božím, pomáhá nám růst v poznání Boha a tedy víry

Eucharistie – posiluje nás na cestě víry a čerpáme sílu ze svátosti celý život

Biřmování – svátost „duchovně“ dospělých, tedy patří ke křtu a dává sílu ke 
svědectví života z víry, tedy už vím v koho jsem uvěřil a „nestydím“ se za víru Boha.

Tato příprava by byla otevřená pro všechny kdo budou mít zájem. Pro biřmovance 
bude povinná a pro ostatní možnost.

----------------------------------

NĚKOLIK FOTOGRAFIÍ Z VÁNOC

v kostele Všech svatých v Kamenici n. L.

si můžete prohlédnout zde

----------------------------------

VYŠLY NOVÉ FARNÍ LISTY
Č. 4-2021

Můžete si je prohlédnout zde

Součástí Farních listů je i vánoční program v našich farnostech.
----------------------------------

VÁNOČNÍ NABÍDKU KNIH
z naší farní prodejny

si můžete prohlédnout zde
----------------------------------

PŘI SBÍRCE NA BOHOSLOVCE
českobudějovické diecéze
která se konala ve všech kostelích v neděli 5.12.2021

se vybralo v Kamenici n. L. a v Těmicích 4.675,- Kč,
v Mnichu 1.160,- Kč
a v Častrově 1.256,- Kč.

----------------------------------
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
proběhlo na začátku mše svaté v Kamenici n. L.
na 1. neděli adventní 28.11.2021

Několik fotografií si můžete prohlédnout zde


----------------------------------

ADVENTNÍ AKTIVITA
"NABER SPRÁVNÝ SMĚR"

Více informací zde

----------------------------------

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ
při svíčkách

budou Kamenici nad Lipou o sobotách 4.12.+11.12.+18.12.2021

vždy od 6.30 hodin

Po mši svaté bude snídaně na faře.
----------------------------------

PŘI SBÍRCE NA CHARITU
která se konala v neděli 7. 11. 2021
se vybralo v Kamenici n. L. a v Těmicích 4.225,- Kč,
v Mnichu 1.650,- Kč
a v Častrově 1.050,- Kč.

----------------------------------

PŘI SBÍRCE NA MISIE
která se konala v neděli 24. října 2021
se vybralo v Kamenici n. L. a v Těmicích 4.673,- Kč,
v Mnichu 1.835,- Kč
a v Častrově 1.910,- Kč.

----------------------------------

SYNODU O SINODALITĚ
se rozhodl svolat Svatý otec František

Synoda bude probíhat i ve farnostech.
V Kamenici n. L. se budeme scházet
každou druhou středu (v sudém týdnu) po mši sv. v 17.40 na faře.
Kroužky je třeba vytvořit hlavně v rodinách.

Pastýřský list k synodě si můžete přečíst zde

Hlavní témata synody zde

Přípravný dokument k synodě si můžete přečíst zde

----------------------------------

VYŠLY NOVÉ FARNÍ LISTY

č. 3 - 2021

Můžete si je prohlédnout zde

Součástí Farních listů je letáček Farní charity zde

----------------------------------

PŘI SBÍRCE NA BOHOSLOVCE Č.B. DIECÉZE
která se konala v neděli 5. září 2021
se vybralo v Kamenici n. L. a v Těmicích 4.727,- Kč,
v Mnichu 1.670,- Kč
a v Častrově 1.526,- Kč.

----------------------------------

POUTNÍ MŠE SVATÁ U VÁŇOVY STUDÁNKY
se konala na svátek Narození Panny Marie
VE STŘEDU 8. ZÁŘÍ 2021

Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

----------------------------------

FARNÍ PRODEJNA V KOSTELE V KAMENICI N. L.
nabízí

                     STOLNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2022 několik druhů á 65,- Kč

                      NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE  2022                                 55,- Kč

                      Knihy a další věci stránkách Farní prodejny.

----------------------------------

ŽEHNÁNÍ NOVÉ KAPLE A ZVONU VE VČELNIČCE

se konalo v sobotu 24. července v 10.00 hodin.

Mši svatou sloužil a nové kapli požehnal
otec biskup Vlastimil Kročil.

Několik fotografií z této slavnosti si můžete prohlédnout zde

----------------------------------

VYŠLY NOVÉ FARNÍ LISTY
č. 2-2021.

Můžete si je prohlédnout zde

----------------------------------

PŘI SBÍRCE NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
která se konala v neděli 9. května 2021
se vybralo v Kameníci n. L. a v Těmicích 2.547,- Kč,
v Mnichu 1.745,- Kč
a v Častrově 897,- Kč.

----------------------------------

OTEC BISKUP PAVEL POSÁD

navštívil v neděli 9. května 2021 nečekaně Kamenici n. L.

Několik fotek ze mše svaté si můžete prohlédnout zde

----------------------------------

MŠE SVATÁ U VÁŇOVY STUDÁNKY

se konala v sobotu 8. května 2021 v 15.00 hodin.
Zúčastnilo se asi 50 věřících z širokého okolí.

Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

----------------------------------


VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY 2021
Při letošní postní almužně, kdy do papírových pokladniček
mohli naši farníci v postní době ukládat ušetřené peníze,
se vybralo:
V Kamenici n. L. 10.474,- Kč,
v Mnichu 5.524,- Kč
a v Častrově 2.450,- Kč.
Celková částka 18.448,- Kč byla poslána na účet Diecézní charity,
která polovinu této částky předá Pastoračnímu středisku biskupství.

----------------------------------

FOTOGRAFIE Z VELIKONOČNÍCH OBŘADŮ 2021
v kostele v Kamenici nad Lipou

si můžete prohlédnout zde


----------------------------------

Přenosy bohoslužeb z různých kostelů v naší vlasti viz zde

----------------------------------

Přenosy bohoslužeb z různých kostelů v naší vlasti viz zde

----------------------------------


POHŘEB OTCE THOMASE WILLIAMSE
který žil několik let v naší farnosti
se konal na Slavnost Všech svatých v kostele Všech svatých
v Kamenici n. L.v neděli 1. 11. 2020 v 9.30 hodin.
Mši svatou sloužil a pohřební obřady vykonal
otec biskup mons. Pavel Posád.

Smuteční oznámení si můžete přečíst zde
Dopis arcibiskupa z Berminghanu si můžete přečíst zde

Několik fotografií z pohřbu si můžete prohlédnout ve fotogalerii

----------------------------------

INSTRUKCE PRO PODÁVÁNÍ
EUCHARISTIE NA RUKU

O tom, jak ke svatému přijímání na ruku přistupovat,
aby mohla být při tomto posvátném úkonu zachována i náležitá úcta,
si můžete přečíst zde


------------------------------------

Modlitby:


Modlitba Matky všech národů

Modlitba pro čas epidemie

Modlitba za uzdravení


-----------------------------------

POŠTOLKY NA VĚŽI KOSTELA

V oknech věže kostela v Kamenici n. L. opět hnízdí poštolky. 
V jednom okně je umístěna webová kamera, kde je možné 
poštolky sledovat. Hnízdo je již prázdné, mláďata odlétly.

Přístup do kamerového systému funguje přes webový
prohlížeč Internet Explorer.

Adresa pro komunikaci je http//85.163.35.5

Jméno je Verejnost a heslo Verejnost1

-------------------------------------

ZMĚNA DUCHOVNÍ SPRÁVY FARNOSTI LIDMAŇ

 Ke dni 30. 6. 2019 je P. Mgr. Václav Šika odvolán z úřadu 
excurrendo administrátora farnosti Lidmaň.
Novým duchovním správcem byl jmenován

P. Mgr. Ján Augustin Grambal, OPraem z Černovic.

Po třiceti letech tak končí spravování Lidmaňské farnosti 
z Kamenice n. L.

--------------------------------------

VELIKONOCE -
- SLAVNOST SMRTI A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
JEŽÍŠE KRISTA

Nejdůležitější dny: Zelený čtvrtek: Památka poslední večeře Páně,
         ale i den kdy byl Pán Ježíš zrazen
Velký pátek: Den smrti Ježíše Krista na kříži
Bílá sobota: Den, kdy tělo Kristovo odpočívalo v hrobě
Neděle velikonoční: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,
slaví se již v noci ze soboty na neděli tzv. vigílií.

více o Velikonocích na
 www.vira.cz


-------------------------------------------------

NOVINKY NA NAŠICH STRÁNKÁCH
Nově si na našich stránkách můžete prohlédnout:


- fotografie křížové cesty v oddíle Dějiny - Brádlo, nebo zde

- brožurku o dějinách města a farnosti s fotografiemi,
kterou sestavil p. Štěpán Kučera, si prohlédněte zde


- také přibyla nová stránka v Dějinách farnosti: náhrobky
----------------------------------------------


JAK ZVONÍ ZVONY V KAMENICI N. L.:

Ráno v 7.00 a večer v 19.00 zvoní zvon sv. Ludmila,
v poledne větší zvon sv. Václav. Před mší svatou ve všední dny
zvoní zvony sv. Josef a sv. Ludmila, před nedělní mší svatou
to jsou 3 zvony: sv. Josef, sv. Ludmila a sv. Václav.
O velkých svátcích zvoní také největší zvon Všech svatých.
Jako umíráček zvoní samostatně zvon sv. Josef.
 Starší informace:

Kamenická "Jarní pouť"

Výsledky postní almužny 2011

Výsledky postní almužny 2012


Úvodní strana
Bohoslužby

Aktuality

Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou

Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Častrov

Bankovní spojení


Zrušená farnost Lidmaň