Římskokatolická farnost Lidmaňkostel Lidmaň

 kostel Narození Panny Marie v Lidmani vnitřek kostela Narození Panny Marie  kostel Narození Panny Marie v Lidmani


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIDMAŇ

Římskokatolická farnost Lidmaň k 31. 12. 2019 zanikla a byla sloučena 
s Římskokatolickou farností Černovice. Práva a povinnosti zaniklé 
farnosti přešly s účinností k 1. 1. 2020 na nástupnickou farnost. 
Farnost Lidmaň končí jako samostatný právnický subjekt (IČO farnosti) 
a stává se filiální farností s Černovicemi.

ZMĚNA DUCHOVNÍ SPRÁVY FARNOSTI LIDMAŇ

 Ke dni 30. 6. 2019 je P. Mgr. Václav Šika odvolán z úřadu 
excurrendo administrátora farnosti Lidmaň.
Novým duchovním správcem byl jmenován

P. Mgr. Ján Augustin Grambal, OPraem z Černovic.

Po třiceti letech tak končí spravování Lidmaňské farnosti 
z Kamenice n. L.

               

Z historie farnosti

Farnost doložena již r. 1125. Plebánie r. 1359, později přifařena k Pelhřimovu, ke Kamenici a k Černovicům. R. 1854 obnovena farnost. Matriky od r. 1855. Kostel původně gotický ze 14. století. Dnes barokní z r. 1738.

Do farnosti patří: Lidmaň, Bohutín, Hojava, Lidmaňka.

Kněží ve farnosti Lidmaň

1.         František Kůrský (Hůrský?)                          od 9.6.1855 do 22.11.1860 ?

2.         Bedřich Kamarýt                                           od 1.11.1861 do 31.3.1865

3.         Jan Pravda                                                     od 5.7.1865 do 30.4.1901

4.         Vojtěch Slunečko                                          od 29.7.1901 do 31.3,1910

5.         Jan Pulec                                                        od 1.4.1910 do 30.8.1910

6.         Jan Zevl                                                         od 1.9.1910 do 30.6.1938

7.         Václav Matějů                                               od 1.7.1938 do 1.8.1941

8.         Josef Brož                                                      od 1.8.1941 do 4.9.1974 kdy zemřel

9.         Prokop Chramosta                                         od 1974 do 1986

10.       Josef Charypar                                               1986 - 1988 ?

11.       Antonín Lyko                                                1988 až 31.1.1990

12.       Imrich Važan                                                 1.2.1990 až 2.6.1991

13.       Ladislav Daněk                                             od 1.8.1991 do 31.10.2002

14.       Mariusz Ratyňski                                           od 1.11.2002 do 30.6.2004

15.       František Janoušek                                        od 1.7.2004 do 30.6.2013

16.       P. Václav Šika                                              od 1.7.2013 DO 

                                                                                            (pramen: Farní kronika)

V roce 2014 byla provedena generální oprava kostela Narození Panny Marie. Byly opraveny krovy, střecha, báň věže, byla provedena nová venkovní fasáda. Uvnitř byly provedeny nové omítky do výše 1 m a celý kostel byl vymalován. Celková částka za opravu činila 4.609.552,- Kč. Oprava byla z větší části financována z fondu ZIF EU.
Foto nově opraveného kostela v Lidmani

Z HISTORIE:

Obec Lidmaň náležela do 15. století k arcibiskupskému statku v Červené Řečici, pak se dostala zástavou ke Kamenici a od roku 1549 patřila k panství božejovskému. Poté se vrátila v roce 1580 opět k panství kamenickému a v letech 1641 až do konce patrimoniální správy v roce 1850 byla součástí panství černovického.

Zdejší kostel Narození Panny Marie se uvádí již v roce 1384 jako farní. Po husitských válkách zůstal neobsazen a stal se filiálním ke kostelu v Černovicích. To trvalo do roku 1855, kdy byl znovu povýšen na farní. V 18. století byl na náklady majitele černovického panství hraběte Kinského nově vystavěn. V roce 1843 vyhořel a zvony se roztavily. 

Nad vchodem do kostela se nachází dva erby. První patří hraběti Kinskému a nad ním je znak Schönburgů.


Úvodní strana
Bohoslužby

Aktuality
Dějiny farnosti
Kamenice n.L.

Spravované farnosti:
     Těmice
      Mnich
      Lidmaň
      Častrov