Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou


kaple3
kaple6
kaple7
kaple sv. Máří Magdaleny vnitřek kaple sv. Máří Magdaleny hřbitov na Brádle s kaplí


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

BRÁDLO

Hřbitov Brádlo leži na jih od Kamenice nad Lipou na zelesněném kopci s nadmořskou výškou 560 m/mořem. O zdejším hřbitově se říká, že je to nejkrásnější lesní hřbitov v Evropě. Součástí tohoto místa jsou dvě kulturní památky - hřbitovní kaple sv. Máří Magdaleny a křížová cesta.

 KAPLE SV. MÁŘÍ MAGDALENY

J

e významnou kulturní památkou. Její základy byly dány roku 1348 Dobešem II. z Bechyně. Kaple je osmiúhlá o úhlopříčce 10,1 m a má vysokou, jehlancovou, šindelem pokrytou střechu s cibulkou. K základním přestavbám došlo v letech 1554, 1595 a 1840. Charakter spíše letité pověsti má informace, že „byla původně otevřená ze všech osmi stran“, takže byla vhodná „spíš pro setkávání a konání bohoslužeb lidu pod obojí“. Podle této tradice byly pilíře zazděny až r. 1554 za Zdeňka Malovce z Malovic. V roce 1554 (event. už 1534) byla kaple opatřena okrouhlou kopulí. Na konci téhož století r. 1595, za Jana Malovce, byla klenba kaple shozena a znovu zaklenuta. Pravděpodobně byl tedy objekt nejprve sklenut gotickou žebrovou klenbou, která byla v r. 1595 snesena a vyzdvižena současná, jejíž vrchol tvoří svorník se znakem spřízněných rodů Malovců a Španovských. K významným stavebním úpravám kaple došlo r. 1840, kdy byla kaple rozšířena o kryptu pro rodinu Geymúllerových. Tomu předcházela výstavba předsíně (r. 1828) a souběžně byl zřízen kůr, od r. 1841 s nástupem uvnitř kaple. V témže roce byla nahrazena cihelná dlažba mramorovou. Hlavní oltářní obraz, který zobrazoval sv. Máří Magdalenu klečící před otevřenou knihou a jehož autorem byl neznámý umělec z konce 17. století, byl v roce 1993 ukraden. V roce 1937 byly v kapli objeveny dosti nezřetelné fresky z konce 16. století – poznány byly postavy sv. Anny, kamenického zámku a klečící postava světce se sovou a ďáblem. V roce 1997 byla provedena nová fasáda kaple. V roce 2001 zhotovila brněnská malířka Kamila Veronika Planerová podle černobílé fotografie původního obrazu nový oltářní obraz sv. Máří Magdaleny, který byl slavnostně posvěcen otcem biskupem Liškou dne 22. července 2001. V kapli jsou slouženy mše svaté vždy ve svátek sv. Máří Magdaleny a v den památky zesnulých. Také se zde konají křesťanské pohřby se mší svatou.

KŘÍŽOVÁ CESTA

K

amennou křížovou cestu vedoucí od úpatí kopce Brádlo až ke hřbitovu dala zhotovit hraběnka Marie Terezie z Golčů, rozená Hartigová v roce 1765. Zásluhu o to měl pravděpodobně místní patriot, direktor zámku a statků Václav Antonín Jan Lenert, který postavení této křížové cesty vymohl u hraběnky ve Vídni a dal ji zhotovit v Jindřichově Hradci u kameníka Martina Brože. Stála úhrnem 406 zlatých. Těchto 15 kamenných pomníků s malbami na železném plechu bylo postaveno ve dvou řadách na cestě od Zámeckého rybníka na horu Kalvárii – dnešní Melíšek. Po zrušení kaple byla křížová cesta roku 1806 z hory Kalvárie přemístěna na Brádlo. Zašlé obrazy byly přemalovány v roce 1824, novými malbami byly nahrazeny v roce 1841, kdy byla kaple na hřbitově opravována. Od dveří kaple ke dveřím hřbitovním ke křížové cestě vedla do roku 1818 krytá dřevěná chodba. K rekonstrukci křížové cesty došlo v letech 1991 – 93. Obrazy jednotlivých zastavení vytvořil technikou email – smalt malíř Roman Brichcín.                                 

Křížová cestaKřížová cestaKřížová cestaKřížová cesta

Fotografie křížové cesty


Úvodní strana
Bohoslužby

Aktuality

Dějiny farnosti
Kamenice n. Lipou

      Mobiliář kostela
      Věž a zvony
      Brádlo a kříž. cesta
      Seznam duchovních
      Dějiny v datech 

Spravované farnosti
      Těmice
       Mnich
       Častrov

Bankovní spojení