Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou


zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

Varhanní recitál - Česká barokní hudba

Bohuslav Matěj Černohorský a "jeho" pražská škola

20. 8. 2022 v 19.00 hodin
Kostel Všech svatých, Kamenice nad Lipou

V sobotu 20. srpna od 19. hodin se uskuteční v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou koncert varhaníka Tomáše Thona s názvem Bohuslav Matěj Černohorský a „jeho“ pražská škola.

Záměrem koncertního projektu je ukázat bohatství a invenci českých skladatelů, u nichž můžeme nalézt přímé či zprostředkované vazby k „zakladateli“ české varhaní tvorby – B. M. Černohorskému. Ten patří k těm, kteří vyšli ze složitého prostředí a často nalézali uplatnění za hranicemi rodné země. Podíváme-li se na hudební mapu Evropy 18. století, snadno dohledáme, že v každém větším městě, ve šlechtických rezidencích, divadelních orchestrech, ve všech významných hudebních centrech působili čeští hudebníci. Vnesli do evropské hudby osobitý tón, mnohé technické i výrazové novinky a inspiraci melodikou české lidové písně. V tomto období se zrodilo v Čechách a na Moravě několik pozoruhodných osobností, které zasáhly do světového hudebního dění. Charles Burney (1775) píše o zlaté době české hudební kultury a s tím je spojeno označení tradicí profilované rčení Čechy konzervatoř Evropy.

Na programu koncertu zazní skladby B. M. Černohorského, J. Zacha, J. Segera, F. X. Brixiho a J. K. Kuchaře.

Tomáš Thon

Tomáš Thon je absolventem Akademie múzických umění v Praze a Conservatoire National Rueil-Malmaison v Paříži. Zúčastnil se mnoha mistrovských varhanních kurzů (ČR, Polsko, Francie). Obdržel 2. cenu v Soutěži mladých varhaníků v Opavě a stal se také finalistou mezinárodních soutěží ve Francii a Německu. Za interpretaci skladeb Petra Ebena byl oceněn Českým hudebním fondem a jako stipendista tohoto fondu studoval varhanní dílo P. Ebena přímo pod jeho vedením. Při svých koncertních vystoupeních se T. Thon zaměřuje zejména na barokní hudbu se snahou o historicky poučenou interpretaci a na hudbu 20. století. Vyučoval na konzervatořích v Kroměříži, Ostravě, Opavě a Olomouci. V roce 1992 založil hudební vydavatelství ARTTHON, které se zabývá vydáváním zejména české varhanní hudby 16. – 18. století a badatelsky se podílí na vydávaných titulech.


Úvodní stránka
Bohoslužby
Aktuality
Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou
Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Lidmaň
        Častrov

Bankovní spojení