Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou


zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

FARNÍ PRODEJNA

Farní prodejna knih byla založena v roce 1992. Je umístěna po
vstupu do kostela po pravé straně. V prodejně je možno si zakoupit 
náboženskou a duchovní literaturu, bible, zpěvníky,
vánoční a velikonoční pohlednice a podobně.

Komisní prodej byl v srpnu 2013 zrušen, v prodeji zůstávají knihy, které kupujeme hotově. Nové knihy si každý zájemce může předem objednat.
 
Prodejna je otevřena v neděli po mši svaté a kdykoli na požádání
u Jana Šimáka, telefon 605875553.

V až do odvolání je prodejna otevřena na požádání
u Jana Šimáka v zákristii.

NABÍDKA NOVĚJŠÍCH KNIH:

(aktualizováno 30.1.2021)

Aleš Opatrný: S PÁNEM BOHEM SE ŽIJE NAŽIVO

V knižním rozhovoru s Tomášem Kutilem dává Aleš Opatrný nahlédnout do svého soukromí, zázemí i názorů. Dozvídáme se, z jaké rodiny pochází, jak hledal víru i své místo ve světě, co pro něj znamenalo veslování a práce ve fabrice i jak dospěl ke kněžství. V jednotlivých kapitolách sledujeme jeho začátky v Plzni, „vyhnanství“ v Toužimi i dobu, kdy službu kněze vykonávat nesměl. Úplně nové možnosti se před ním otevřely po sametové revoluci, kdy se pustil do řady aktivit. Zvolnění a nové nadechnutí pak přichází s jeho pozdní akademickou dráhou. Cena 300,- Kč.

MODLITEBNÍ KNÍŽKA

Tato prakticky uspořádaná nová modlitební knížka není souborem všech modliteb. Jsou tam jak starší tak nové modlitby. Může pomoci těm, kdo se už modlí a hledají novou inspiraci. A volání k návratu v ní najdou i ti, kdo se někdy modlili, ale z různých příčin se modlit přestali. Cena 180,- Kč.

Jana Langerová: POUŤ SVATOU ZEMÍ

Předložené dílo kombinuje prvky cestopisu a duchovního deníku a porovnává je se dvěma literárními prameny: „cestopisem“ Kryštofa Haranta z Polžic, který do Svaté země putoval roku 1598, a dílem italské mystičky Marie Valtorty, která ve svých vizích rozvinula podrobnosti novozákonních evangelií. Kniha Pouť Svatou zemí nezakrývá historické i současné napětí mezi Izraelci a Araby, které na Svatých místech pocítí každý poutník, zároveň ale dává naději, že jednou bude líp. Cena 175,- Kč.

 

Pawel Zuchniewitz: ZÁZRAKY JANA PAVLA II.

Kniha Zázraky Jana Pavla II. vyšla v Polsku v roce 2006 a 2009 a stala se bestselerem. Obsahuje řadu svědectví o zázracích, které se staly na papežovu přímluvu už za jeho života i podrobný popis zázraků oficiálně uznaných a doložených k procesům jeho blahořečení a svatořečení. Cena 220,- Kč.

Papež František: O SPOLEČNOSTI A POLITICE

Unikátní kniha rozhovorů papeže Františka a Dominique Woltona, sociologa a odborníka na komunikaci. Ve vší otevřenosti zde spolu hovoří hlava katolické církve a vědec, který se má za agnostika a je obecně řazen k intelektuální levici. Věnují se velkým tématům naší doby: válce a míru, politice a jednotlivým náboženstvím, globalizaci a kulturní rozmanitosti, fundamentalismu, problematice migrace, ekumenismu a mezináboženského dialogu. Své místo mají též otázky rodiny, individuality, důvěry a radosti.  Nechybějí však ani papežova osobní vyznání, vzpomínky na dětství, na lásky z mládí, na židovskou psychoanalytičku, k níž před lety docházel. Cena knížky po slevě 180,- Kč.

Aleš Opatrný: VÝZVY STÁRNUTÍ

Z úvodu autora:
„ Byli jsme mladí, a už nejsme. Ledacos nás bolí, a pokud ne sami na sobě, tak na svých vrstevnících vidíme, že stárnutí je proces, který nelze zastavit. Tato útlá knížka by chtěla napomoci k tomu, abychom se úkolu stárnutí včas chopili a dobře se ho zhostili." 
Cena po slevě 150,- Kč.

Tomáš Halík: ČAS PRÁZDNÝCH KOSTELŮ

Kniha Čas prázdných kostelů přináší ucelený soubor kázání a zamyšlení z podivuhodných Velikonoc roku 2020. Na pozadí aktuální situace připomíná Tomáš Halík i hlubší rány tohoto světa – upozorňuje na krizi církve a novodobé farizee, problémy politického populismu či fundamentalismu. Ukazuje, že se doba pandemie nemusí nahlížet jako Boží trest, ale spíše jako otevřená výzva k solidaritě a k hluboké vnitřní proměně. Cena po slevě 200,- Kč.

UCHEM JEHLY 2 - Zbigniew Czendlik a jeho hosté

Již v druhé knize si budete mít možnost připomenout setkání kněze Zbigniewa Czendlika se zajímavými lidmi, které pozval na lanškrounskou faru do oblíbeného pořadu České televize Uchem jehly. Přátelské rozhovory s hosty, kteří ve svém životě a ve své kariéře dosáhli významných úspěchů a jejichž životní zkušenosti mohou být inspirativním vzorem, postupně směřují k duchovnímu rozměru lidského života, který každý ze zpovídaných hostů nachází překvapivě i jinde, než bychom čekali. Cena po slevě 290,- Kč.

Jan Paulas: STRACH NA VSI

Dramatický příběh jedné rodiny a jejich továrny na malém městečku se osudově změní jedné dubnové noci. Tehdy skončí bezstarostné dětství malé Věrky. Ta je spolu s maminkou hlavní hrdinkou této knížky, jejíž děj se odehrává během dvou totalitních režimů. Kam až lidi dožene strach, pomsta a špatné svědomí, a naopak, jak lze neztratit víru v člověka, spravedlnost i životní naději – i o tom vypráví příběh inspirovaný skutečnými událostmi na českomoravské Vysočině. Cena po 10% slevě 145,- Kč

Renzo Alegri: ZÁZRAKY OTCE PIA

Otec Pio z Pietrelciny  je jednou z nejoblíbenějších světeckých postav 20. století. Víme, že po celých padesát let nosil viditelná stigmata, měl dar prorokování, bilokace, vhledu do lidských srdcí, dar uzdravování a osvobozování. Byl to velký přímluvce všech trpících před Boží tváří a mistr duchovního boje. Jeho poslání zjevně neskončilo dnem jeho odchodu k Pánu, ba právě naopak: Do Pietrelciny neustále přicházejí nová a nová svědectví o milostech obdržených na jeho přímluvu, ať už jde o zázračná uzdravení, obrácení či jiné Boží zásahy. Cena 300,- Kč.

Richard Čemus: ŽIVOT NENÍ ČAS ALE SETKÁNÍ Nová svědectví o Tomáši Špidlíkovi

Svědectví blízkého spolupracovníka kardinála Špidlíka není jen vzpomínkou na velkou osobnost naší církve, ale i velmi cennou sbírkou úvah o tématech, která utvářela dílo Tomáše Špidlíka – slovanská spiritualita, modlitba, srdce, kultura a umění, ekumenické snahy, duchovní otcovství či papež Jan Pavel II. Cena 190,- Kč

Papež František: VŠICHNI JSME MISIONÁŘI

Rozhovor s papežem Františkem na téma misijního rozměru církve volně navazuje na encykliku Evangelii gaudium z roku 2013. Tentokrát papež hovoří velice osobním tónem a používá mnohé příklady a zkušenosti z vlastního života. Jde mu o to, abychom nezapomněli, že každý máme ve světě své jedinečné poslání. Misijní poslání křesťanů se nezakládá na lidské výmluvnosti ani na strategiích a metodách, ale na „síle přitažlivosti“, jíž působí živý Kristus v srdcích lidí: kéž by tak mohl volně působit i skrze každého z nás. Cena po slevě 110,- Kč.

 BIBLE - EKUMENICKÝ PŘEKLAD
Akční cena 100,- Kč!

Papež František: CHRISTUS VIVIT - KRISTUS ŽIJE
Posynodní apoštolská exhortace mládeži a celému Božímu lidu.

Dopis papeže Františka je určen především mladým lidem. Připomíná jim základní pravdy víry a současně je povzbuzuje k růstu ve svatosti a horlivosti v osobním povolání. František se nechal inspirovat bohatými úvahami a rozhovory na synodě o mládeži v roce 2018. Inspirativně, důkladně a mnohdy překvapivě pojednává o tématech, jako jsou domov, autorita, různé formy zneužívání, osobní růst, partnerské vztahy, stále větší propojenost i samota v digitálním prostředí, migrace, nezaměstnanost a mnohé další. Cena 89,- Kč.

Ladislav Heryán:  SAMI NA TÉTO ZEMI?

Známý salesiánský autor ve své nové knize vede každého k tomu, aby si uvědomil, jak intenzivně nás Boží přítomnost obklopuje. Není místa, kde bychom se s Bohem nemohli setkat, ať je to nemocniční pokoj, nebo rockový koncert. Jde jen o to, abychom se neuzavírali do ulit svých představ, předsudků a zatvrzelostí. V desítkách příběhů ze svého působení se Heryán dotýká nejrozmanitějších lidských osudů a vybízí nás, abychom otevřeli oči svých srdcí a vyšli Boží přítomnosti mezi námi naproti. Cena 199,- Kč.

Marek Orko Vácha: JÍZDA V LEVÉM PRUHU

Svůj první knižní rozhovor poskytl Marek Vácha svému příteli, bývalému studentu a vedoucímu táborů pro mládež Jožinu Valentovi. Vácha v něm vydává svědectví o své cestě k Bohu a ke kněžství, o radostech i bolestech kněžského života, hovoří o svých zkušenostech učitele a cestovatele i o tématech duchovních a společenských. Cena 268,- Kč.     

 

Max Kašparů: ROZHOVORY POD VĚŽÍ

Nová kniha rozhovorů s Maxem Kašparů. Novinář Martin Ližičiar klade otázky řeckokatolickému knězi a zkušenému psychiatrovi, na které Max Kašparů odpovídá upřímně, shovívavě a laskavě. V jeho přímých odpovědích, ale i čtením mezi řádky najdete cenné rady na budování nejen osobních vztahů, ale i těch manželských a rodinných. Jeho názory na život, zpověď či mši popisuje ze svého osobitého úhlu pohledu a nevynechává ani úvahy o psychiatrii, fenoménu smrti a připravenosti na věčný život. Cena  200,- Kč.

 

Elias Vella: MOMENTKY Z MÝCH CEST

Sto příběhů z různých koutů světa ukazuje lidskou tvář a smysl pro humor maltského kněze a známého duchovního vůdce Eliase Velly. Čtenáře čeká trochu „jiný Vella“, než jakého znají z přednášek a seminářů. Zábavné i dramatické příběhy a veselé příhody, které se skutečně staly, vykouzlí na tváři čtenářů nejeden úsměv. Podnět k sepsání těchto příběhů dal přitom autorovi dvacetidenní pobyt v nemocnici. Ve chvíli, kdy mu nebylo do zpěvu, se mu psaní této knížky stalo doslova lékem. Život je krásný, a proto bychom ho neměli prožívat se zachmuřenou tváří. Cena 269,- Kč.

 

MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY

Rakouský kněz Leo Maasburg s jemným humorem vypráví, jak se stal po boku Matky Terezy „skutečným misionářem“. Léta s ní úzce spolupracoval, pomáhal jí jako kněz a tlumočník na několika zahraničních misích. Prožili spolu náročné situace, mnohé zázraky Boží prozřetelnosti, ale i veselé historky. Autor vypráví všechno z první ruky, proto se i znalý čtenář dozví o Matce Tereze spoustu nových věcí. Kniha se čte jedním dechem; povzbudí nás, abychom se učili více důvěřovat Bohu, který umí být vůči svým dětem tak velkorysý, a toužili stát se rovněž nástrojem jeho lásky v tomto světě. Cena 200,- Kč.

Michelle Moranová: EVANGELIZACE S ODVAHOU A CITEM

Tato knížka se dá se číst pro potěšení z popisu toho, jak nadšená evangelizátorka koná svou službu. Ale může nám posloužit i jako návod. Čtenář bude veden ke sdílení víry, což je první krok na cestě evangelizace. Autorka nám ukazuje, jak se na takové sdílení víry můžeme připravit a zároveň poukazuje na moc sdílení našeho osobního příběhu víry. Cena 109,- Kč.

Tomáš Špidlík: VATIKÁNSKÉ PROMLUVY (C)
Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus C (2012-2013)

Lidé cítí vědomě nebo podvědomě rozpor v našem kázání. Jednou mluvíme jasně o tom, co je zjevné, co jsou povinnosti křesťanské morálky, jaká je sociální nauka církve, atd. Ale když stojíme tváří v tvář problémům, které do schémat nepatří a které život denně kladem zjišťujeme, že nic nevíme a jsme bezradní.Otec Špidlík ve svých vatikánských promluvách z let 2006/2007 nabízí inspirativní odpovědi.  Zlevněná cena  100,- Kč.


YOUCAT - KATECHISMUS PRO MLÁDEŽ
Katechismus pro mladé zprostředkovává souhrn katolické víry, tak jak byla předložena „Katechismem katolické církve (KKC z roku 1997), ovšem jazykem přiměřeným mladému člověku, nemá v úmyslu a ani se nesnaží bezpodmínečně vyčerpat všechny jeho obsahy. Kniha je psána formou otázek a odpovědí, za každou odpovědí jsou připojeny číselné odkazy pro další upřesnění a prohloubení v KKC. Následný komentář má poskytnout mladým dodatečnou pomoc, aby dokázali lépe pochopit danou otázku a její význam pro vlastní život. Katechismus pro mladé dále nabízí v průběžném postranním sloupci doplňující prvky, jako jsou obrázky, shrnující definice, citáty z Písma svatého, citáty svatých a spolehlivých učitelů víry. V jeho závěru najdeme věcný a jmenný rejstřík, který nabízí možnost snadno si vyhledat konkrétní místa v textu. Zlevněno z 200,- Kč na 150,- Kč.


Henri Caffarel: MANŽELSTVÍ - CESTA K BOHU
Osobitý a poutavý způsob katecheze otce Henriho Caffarela (1903–1996) zve čtenáře k poznání a praktikování manželské lásky, která se na své cestě k Bohu nechává zdokonalovat, obohacovat a proměňovat Láskou. Otec Caffarel vede křesťanské manžele k vnitřní modlitbě, která je podle něj nutnou podmínkou k autentickému křesťanskému životu a k vnitřní jednotě s Bohem. Cena  125,- Kč, zlevněno na 50,- Kč
 

Seznam všech knih, které jsou nyní ve farní prodejně, si můžete stáhnout zde

                                            (Stav k 1.4.2021)


Úvodní stránka
Bohoslužby
Aktuality
Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou
Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Lidmaň
        Častrov

Bankovní spojení