Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou


zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

FARNÍ PRODEJNA

Farní prodejna knih byla založena v roce 1992. Je umístěna po vstupu do kostela po pravé straně. V prodejně je možno si zakoupit náboženskou a duchovní literaturu, bible, zpěvníky, pohlednice a podobně.
Komisní prodej byl v srpnu 2013 zrušen, v prodeji zůstávají kalendáře, bible, starší knihy a několik nových knih kupujeme hotově. Nové knihy si každý zájemce může předem objednat.
 
Prodejna je otevřena v neděli po mši svaté a kdykoli na požádání u Jana Šimáka, telefon 605875553.

NABÍDKA NOVĚJŠÍCH KNIH:

BIBLE - EKUMENICKÝ PŘEKLAD

Akční cena 100,- Kč!

Elias Vella: Na orlích křídlech

Autor v úvodu píše: Další kniha o modlitbě? Vždyť o ní byly napsány už tisíce knih. Proč si tedy troufám psát znovu na toto téma? Vždycky, když čekám na letišti, přemýšlím, proč existuje tak velké množství parfémů..., pečiva.... a všechny mají svou vlastní vůni či chuť. Všechny jsou výborné, a přece odlišné. Tato kniha se nechce omezit na poskytnutí teologických informací. Mým záměrem je předat vám zkušenost s Ježíšem, "vtáhnout" vás do ní, umožnit vám, abyste se s ním nově setkali. Cena 210,- Kč.

Guy Gilbert: Tváří v tvář utrpení

Jak se postavit utrpení, jak mu čelit ve světě, který je stále tvrdší, v němž je tolik lidí izolováno? Jak ho snášet v každodenním životě? Guy Gilbert se snaží doprovázet každého, kdo se s utrpením setkává. Rozvíjí reflexe nad různými druhy lidských životních bolestí – samotou, chudobou, nemocí, handicapem, ale i nad rodičovským trápením, zabývá se i útrapami v lásce, ztrátou drahé bytosti, stářím, odchodem ze života. Jeho slova, vyjadřující pochopení pro lidské problémy, míří ke všem generacím – lidem středního věku, seniorům i mladým lidem. Cena 130,- Kč.

Náš kardinál - vzpomínková kniha k nedožitým 
85. narozeninám Mons.
Miloslava Vlka

Kniha obsahuje čtyři desítky příspěvků od pamětníků převážně z českobudějovické diecéze. Lidé vzpomínají na jeho mládí, studia, primici nebo výkon kněžského povolání v jejich farnosti i později na biskupství. Vzpomínky jsou doplněny snímky z rodinných archivů, archivu bezpečnostních složek i z archivu kardinála Vlka.Cena knihy 250,- Kč.

Tomáš Halík, Anselm Grún: Svět bez Boha

Benediktinský mnich Anselm Grün a český filozof náboženství Tomáš Halík, kteří patří k nejčtenějším autorům současné spirituální literatury v Evropě, napsali společnou knihu. V ní se z různých úhlů, daných též rozdílným typem životního příběhu a prostředí, v němž vyrůstali, zamýšlejí nad možným přínosem ateismu pro prohloubení křesťanské víry. Cena 239,- Kč.

Briege McKenna: Zázraky se opravdu dějí

Sestra Briege odevzdala celý svůj život Kristu a každý den se učí více ho znát a milovat. Jejím největším darem je právě schopnost zvát druhé k obrácení, probouzet v nich touhu po tom, aby i v jejich životě byl Ježíš na prvním místě. Bůh sám pak doprovází její svědectví znameními a zázraky, jak to dělal v dobách apoštolů. Tato kniha pro mnohé pramenem povzbuzení a nové naděje, že Pán je stejný – včera, dnes i navěky. Cena 200,- Kč.

Vojtěch Kodet: MARIÁNSKÉ MODLITBY

Záměrem autora bylo shromáždit ty nejkrásnější mariánské modlitby církevní tradice a nabídnout je věřícím v praktickém formátu modlitební knížky.
Výběr modliteb sahá od starokřesťanských modliteb přes známé modlitby, jako je Zdrávas, Pod ochranu tvou, růženec či mariánské litanie až po oslovující modlitby známých světců i posledních papežů. Obsah knížky je natolik bohatý a pestrý, že v ní každý objeví nepřeberný zdroj inspirace pro chvíle modlitby a rozjímání. 
Cena 190,- Kč.

FATIMA

Drobná publikace obsahuje stručně základní data o zjeveních anděla a Panny Marie a je doplněna modlitbami, které s touto událostí i letošním jubileem souvisí. Cena 35,- Kč.

 

NOVÉNA K FATIMSKÝM DĚTEM

Novéna o svědcích fatimských zjevení z roku 1917, Hyacintě, Františkovi a Lucii, předkládá texty k modlitbě v kontextu stého výročí těchto portugalských událostí.  Cena 35,- Kč.


DENÍK VENKOVSKÉHO FARÁŘE

Rozhovory s českým knězem Janem Rybářem byly vyhodnoceny jako nejlepší kniha roku. Pětaosmdesátiletý jezuita patří k posledním svědkům dramatických událostí 20. století. Pamatuje hrůzy II. světové války, divoké odsuny, nástup komunistické totality, vězení a permanentní dohled StB. Pamatuje ale také naděje, které vyvolal II. vatikánský koncil, a návrat svobody v roce 1989. A evangelijní svobodu a humor si při vší pokoře nenechá vzít, ba naopak rád je bude sdílet se všemi čtenáři. Cena 230,- Kč.

Karol Lovaš: JÁ, NEPOSLUŠNÉ DÍTĚ

Ve třech desítkách krátkých zamyšlení, inspirovaných děním církevním i společenským, uměním i politikou, osobními zkušenostmi i teologickými texty, nám Karol Lovaš, božejovský farář, předkládá své chápání evangelia a demaskuje plytkost našeho křesťanství. Ježíš nás osvobodil od bezduchých náboženských pravidel a vrátil nám svobodu Božích dětí. Cena 75,- Kč.

 

MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY

Rakouský kněz Leo Maasburg s jemným humorem vypráví, jak se stal po boku Matky Terezy „skutečným misionářem“. Léta s ní úzce spolupracoval, pomáhal jí jako kněz a tlumočník na několika zahraničních misích. Prožili spolu náročné situace, mnohé zázraky Boží prozřetelnosti, ale i veselé historky. Autor vypráví všechno z první ruky, proto se i znalý čtenář dozví o Matce Tereze spoustu nových věcí. Kniha se čte jedním dechem; povzbudí nás, abychom se učili více důvěřovat Bohu, který umí být vůči svým dětem tak velkorysý, a toužili stát se rovněž nástrojem jeho lásky v tomto světě. Cena 200,- Kč.

Eduard Martin: BABIČKO MÁME TĚ RÁDI

Umění být babičkou je vznešené, výsostné umění. Babičky bývají svým vnoučatům velkými malířkami. Nabírají jasné barvy a malují dětem svět... Babičky bývají učitelkami životní nálady, onoho tolikrát přehlíženého předmětu, který je tak důležitý pro to, aby člověk mohl bát šťastný... Přítomnost je taková, jaké byly babičky. Budoucnost bude taková, jaké jsou dnešní babičky. Cena knihy 159,- Kč.

Angelo Scaráno: MODLITBA S BIBLÍ V RUCE

"Čteš-li Písmo a nerosteš v lásce, nepochopil jsi nic" (sv. Augustin). Autor nabízí osvědčené způsoby, jak přistupovat k četbě Božího slova, jak se s ním modlit a nechat ho promlouvat do svého života. V první části vysvětluje podstatu Božího slova, v druhé, praktické žásti zazní konkrétní podněty pro četbu a modlitbu s Biblí v ruce, třetí část probírá desatero nejčastějších problémů, které mohou vyvstat na cestě s Božím slovem. Teď už je na nás, zda přijmeme výzvu: "Vezmi a čti!" Cena 119,- Kč.

Richard Rohr: PROČ BÝT KATOLÍKEM

Abychom mohli odpovědět na tuto otázku poctivě a přímo, musíme se probrat dobrým i špatným. Musíme dojít k ocenění toho, co je na katolicismu dobré, ale také musíme být upřímní v přiznání nedostatků církve. Abychom odpověděli na otázku osobněji, musíme se ptát, kým se můžeme stát, vezmeme-li naši katolickou víru vážně. Cena 118,- Kč.

Cettina Militello: SKUTKY MILOSRDENSTVÍ

Známá teoložka zkoumá, co vlastně jsou a kde se vzaly "skutky milosrdenství", jaké jsou jejich teologické kořeny, ale hlavně - jaké by měly být současné aplikace tradiční nauky církve, ve světle závažných výzev naší doby. Právě neotřelé aktualizace jinak tradiční nauky církve činí z její studie velmi inspirativní čtení. Cena 130,- Kč.


Michelle Moranová -  EVANGELIZACE S ODVAHOU A CITEM

Tato knížka se dá se číst pro potěšení z popisu toho, jak nadšená evangelizátorka koná svou službu. Ale může nám posloužit i jako návod. Čtenář bude veden ke sdílení víry, což je první krok na cestě evangelizace. Autorka nám ukazuje, jak se na takové sdílení víry můžeme připravit a zároveň poukazuje na moc sdílení našeho osobního příběhu víry. Cena 109,- Kč.

SLYŠÍ BŮH NAŠE MODLITBY?

Belgický biskup nabízí čtenářům poctivou odpověď na otázku, kterou si klademe všichni. Jednoduchým jazykem uvádí do hluboké pravdy o prosebné modlitbě. Komentuje postoje biblických postav, které Ježíše o něco prosily, vysvětluje Boží reakce. Upozorňuje na některá nebezpečí, odhaluje problematické způsoby křesťanského uvažování. A spolehlivě posílí vaši víru. V Boží slovo, jeho návrat, lásku a zázraky. Cena 99,- Kč.

ALEŠ OPATRNÝ: JAK POTĚŠIT ZPOVĚDNÍKA

Svátost smíření je krásná část kněžské služby. Člověk při ní zažije nejedno úžasné Boží působení. Autor se nám v těchto úvahách snaží co nejvíce přiblížit velikost Božího působení. Hříchy není radno zlehčovat. Uvědomme si však, že hříchy mají všichni lidé, zatímco odpouštějícího Boha znají v plnosti jen křesťané. A toto poznání je nesmírným darem, které je třeba dopřát každému v co nejvyšší míře. Aleš Opatrný nezpochybňuje, jak je tato svátost potřebná či dokonce povinná. Chce ale hlavně ukázat, jak je skvělá. Díky jejímu slavení ve víře může odpouštějící a uzdravující Trojjediný Bůh stále více zářit v našich životech a my mu můžeme stále více důvěřovat. Cena 99,- Kč.

BIBLE - EKUMENICKÝ PŘEKLAD - zlevněno z 480,- na 250,- Kč
NOVÝ ZÁKON S POZNÁMKAMI - nové vydání                              290,- Kč

CD PROMLUVY VOJTĚCHA KODETA   2 (MP 3)                           90,- Kč

Tomáš Špidlík: Vatikánské promluvy (C)
Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus C (2012-2013)
Lidé cítí vědomě nebo podvědomě rozpor v našem kázání. Jednou mluvíme jasně o tom, co je zjevné, co jsou povinnosti křesťanské morálky, jaká je sociální nauka církve, atd. Ale když stojíme tváří v tvář problémům, které do schémat nepatří a které život denně kladem zjišťujeme, že nic nevíme a jsme bezradní.

Otec Špidlík ve svých vatikánských promluvách z let 2006/2007 nabízí inspirativní odpovědi.  Zlevněná cena  125,- Kč.


Petr Piťha: SLYŠTE SLOVO A ZPÍVEJTE PÍSEŇ
Život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu
Poutavé vyprávění o životě svatých Cyrila a Metoděje napsal autor pro moravské a české děti a mládež. Tak jako příchodu soluňských bratří předcházela touha poučit se a poznat křesťanské učení, tak i vzniku této knihy předcházelo přání vycházející ze společenství Matice velehradské mít k dispozici dílo, které by-podobně jako tehdy-pomohlo srozumitelným způsobem oslovit zejména děti a mládež. Tato kniha potvrzuje, co připomínal papež Jan Pavel II, že opravdová víra vždy vytváří a zanechává za sebou i ryzí kulturu. Před každým čtením této knihy by bylo vhodné pomodlit se z modlitby sv. Cyrila slova, která i po staletích znějí naléhavě: "Slyšte Slovo, Slovo, jež živí lidské duše, Slovo, jež sílí srdce i rozum, Slovo, jež vede k poznání Boha." Cena: 240,- Kč.


YOUCAT - KATECHISMUS PRO MLÁDEŽ
Katechismus pro mladé zprostředkovává souhrn katolické víry, tak jak byla předložena „Katechismem katolické církve (KKC z roku 1997), ovšem jazykem přiměřeným mladému člověku, nemá v úmyslu a ani se nesnaží bezpodmínečně vyčerpat všechny jeho obsahy. Kniha je psána formou otázek a odpovědí, za každou odpovědí jsou připojeny číselné odkazy pro další upřesnění a prohloubení v KKC. Následný komentář má poskytnout mladým dodatečnou pomoc, aby dokázali lépe pochopit danou otázku a její význam pro vlastní život. Katechismus pro mladé dále nabízí v průběžném postranním sloupci doplňující prvky, jako jsou obrázky, shrnující definice, citáty z Písma svatého, citáty svatých a spolehlivých učitelů víry. V jeho závěru najdeme věcný a jmenný rejstřík, který nabízí možnost snadno si vyhledat konkrétní místa v textu. Cena 295,- Kč.

Bruno Ferrero: DESET SLOV O VÍŘE

Oblíbený autor příběhů pro duši rozebírá v deseti kapitolách důvody, proč má smysl být křesťanem. Na příkladech textů z Písma, citátů slavných autorů i všedních příběhů ukazuje smyslplnost volby křesťanství a víry. Přijetí křesťanství (poselství Krista a církve) chápe jako obdarování pro každého člověka, který ve svém životě touží po nalezení společenství, přístřeší pro svou duši, vertikálního rozměru vlastní existence i přesahu, který směřuje za tento pozemský život.  Cena 220,- Kč.


Henri Caffarel: MANŽELSTVÍ - CESTA K BOHU
Osobitý a poutavý způsob katecheze otce Henriho Caffarela (1903–1996) zve čtenáře k poznání a praktikování manželské lásky, která se na své cestě k Bohu nechává zdokonalovat, obohacovat a proměňovat Láskou. Otec Caffarel vede křesťanské manžele k vnitřní modlitbě, která je podle něj nutnou podmínkou k autentickému křesťanskému životu a k vnitřní jednotě s Bohem. Cena  125,- Kč.

 

JERUZALÉMSKÁ BIBLE
Špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Velkou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a podrobné vysvětlující poznámky. Cena standardního vydání 650,- Kč.

 

Seznam všech knih, které jsou nyní ve farní prodejně, si můžete stáhnout zde


Úvodní stránka
Bohoslužby
Aktuality
Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou
Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Lidmaň
        Častrov

Bankovní spojení