Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou


zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

FARNÍ PRODEJNA

Farní prodejna knih byla založena v roce 1992. Je umístěna po vstupu do kostela po pravé straně. V prodejně je možno si zakoupit náboženskou a duchovní literaturu, bible, zpěvníky, pohlednice a podobně.
Komisní prodej byl v srpnu 2013 zrušen, v prodeji zůstávají kalendáře, bible, starší knihy a několik nových knih kupujeme hotově. Nové knihy si každý zájemce může předem objednat.
 
Prodejna je otevřena v neděli po mši svaté a kdykoli na požádání u Jana Šimáka, telefon 605875553.

NABÍDKA NOVĚJŠÍCH KNIH:

(aktualizováno 10.3.2018)

BIBLE - EKUMENICKÝ PŘEKLAD
Akční cena 100,- Kč!

Viliam Judák: Postní a velikonoční zamyšlení

Úvahy biskupa Judáka jsou bezesporu vhodnou inspirací k přípravě na oslavu velikonočního tajemství a k co nejlepšímu prožití Velikonoc. Můžeme zde upevnit svou víru v to, že on skutečně vstal a předešel nás do Života, a znovu s ním prožít jeho strastiplnou cestu, kterou nám získal spásu; načerpat sílu k přesvědčení, že jako nebylo nesmyslné utrpení jeho, tak nejsou beze smyslu ani strázně naše. Akční zlevněná cena 70,- Kč

 

Tomáš Holub - Biskup na snowboardu

Jak vnímá Tomáš Holub současnou situaci církve pod vedením papeže Františka? Co si myslí o poslání kněze a biskupa v převážně nevěřící společnosti? Jak chápe mužskou spiritualitu a proč je pro něj důležitý sport? To jsou jen některé z otázek položených v knižním rozhovoru. Cena 240,- Kč.

 

Křížová cesta za duchovní uzdravení

Každé zastavení obsahuje zamyšlení a prosbu za uzdravující milost pro jednotlivé oblasti naší duše i našeho těla. Spasitel může vstoupit do událostí a situací, které mu předložíme a do kterých ho pozveme, včetně těch z minulosti. Jde jen o to, abychom uvěřili v jeho uzdravující moc a úplně se mu odevzdali. 

Cena 65,- Kč.

Anselm Grün: Otče odpusť jim
Sedm Vykupitelových slov na kříži 

Člověk v posledních okamžicích života většinou neříká banality, natož Boží Syn! Právem křesťané po staletí rozjímají o posledních Ježíšových slovech na kříži, vždyť se nás hluboce dotýkají. Vlévají
nám naději, že díky Ježíšovu sebedarování je možné dojít odpuštění a spásy, že se nám otevřela cesta do Boží blízkosti, a to i tváří tvář rozkladné síle hříchu a smrti. Anselm Grün nám zde nabízí vynikající pomůcku k postní duchovní obnově. Můžeme z ní čerpat po celou dobu postní, ale i jen pro víkendovou rekolekci, lze ji použít soukromě i ve společenství. Cena 145,- Kč.

Ladislav Heryán: Stopařem na této zemi

Kniha je volným pokračováním autorovy úspěšné a moudré knihy Exotem na této zemi. Příběhy z bohatého Heryánova života plného setkání s nejrůznějšími lidmi všech společenských vrstev se prolínají s jeho kněžskou službou a spojují se s výkladem biblických pasáží. Spojujícím leitmotivem je téma Boží velkorysosti, jejíž uvědomění vede člověka k radosti, svobodě a chuti podílet se na ní svou vlastní aktivitou pro druhé. Cena: 190,- Kč.

 

Guy Gilbert: Štěstí - jak ho najít, prožívat a sdílet

Co opravdu je pro člověka štěstí? Radost? Potěšení? Pocit bezpečí? Zdraví? Bohatství? Toto všechno dohromady?“ Guy Gilbert ukazuje podmínky, v nichž může každý dospět k pocitu štěstí, sděluje, jak otevírat srdce, nepožadovat nemožné, pěstovat pozitivní myšlení, vytvářet pouta s ostatními, žít současným okamžikem a nacházet drobné radosti právě v něm, umět se radovat z darů i z dávání a třeba 
i z obyčejného prožitku samoty v klidu uprostřed přírody. Jeho slova míří ke všem generacím – lidem středního věku, seniorům i mladým.

Cena 140,- Kč.

Guy Gilbert: Tváří v tvář utrpení

Jak se postavit utrpení, jak mu čelit ve světě, který je stále tvrdší, v němž je tolik lidí izolováno? Jak ho snášet v každodenním životě? Guy Gilbert se snaží doprovázet každého, kdo se s utrpením setkává. Rozvíjí reflexe nad různými druhy lidských životních bolestí – samotou, chudobou, nemocí, handicapem, ale i nad rodičovským trápením, zabývá se i útrapami v lásce, ztrátou drahé bytosti, stářím, odchodem ze života. Jeho slova, vyjadřující pochopení pro lidské problémy, míří ke všem generacím – lidem středního věku, seniorům i mladým lidem. Cena 130,- Kč.

Rozhovory s papežem Františkem: JMÉNO BOŽÍ JE MILOSRDENSTVÍ

František  líčí své vzpomínky z mládí a zkušenosti, který nabyl jako kněz. Hlavním tématem je Milosrdenství jako nejdůležitější vlastnost Boha. Bůh si nepřeje, aby jakákoli duše byla zatracena. Jeho milost je nekonečně větší než naše hříchy. Stejně tak ani církev nemá právo zavírat komukoli dveře. Naopak, její povinností je najít cestu ke všem lidem, k jejich duším a srdcím, aby si byli schopni uvědomit své hříchy, převzít za ně odpovědnost a upustit od konání špatných skutků. Cena 160,- Kč.

Adrian Luc: FRANTIŠKÁNI Z BRONXU

V chudinské čtvrti New Yorku, plné násilí, drogových dealerů a lidí bez domova, žije od roku 1987 nová františkánská komunita. „Chcete-li opravdu následovat ukřižovaného Krista, jděte až na samé dno ghetta,“ řekl prvním osmi bratřím kardinál O´Connor, newyorský arcibiskup. A svěřil jim farnost v jižním Bronxu. Příběhy z jejich života jsou konkrétním svědectvím milosrdenství v akci, ale i neuvěřitelné péče Prozřetelnosti. Cena 220,- Kč

 

Tomáš Halík, Anselm Grún: Svět bez Boha

Benediktinský mnich Anselm Grün a český filozof náboženství Tomáš Halík, kteří patří k nejčtenějším autorům současné spirituální literatury v Evropě, napsali společnou knihu. V ní se z různých úhlů, daných též rozdílným typem životního příběhu a prostředí, v němž vyrůstali, zamýšlejí nad možným přínosem ateismu pro prohloubení křesťanské víry. Cena 239,- Kč.

Vojtěch Kodet: MARIÁNSKÉ MODLITBY

Záměrem autora bylo shromáždit ty nejkrásnější mariánské modlitby církevní tradice a nabídnout je věřícím v praktickém formátu modlitební knížky.
Výběr modliteb sahá od starokřesťanských modliteb přes známé modlitby, jako je Zdrávas, Pod ochranu tvou, růženec či mariánské litanie až po oslovující modlitby známých světců i posledních papežů. Obsah knížky je natolik bohatý a pestrý, že v ní každý objeví nepřeberný zdroj inspirace pro chvíle modlitby a rozjímání. 
Cena 190,- Kč.


MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY

Rakouský kněz Leo Maasburg s jemným humorem vypráví, jak se stal po boku Matky Terezy „skutečným misionářem“. Léta s ní úzce spolupracoval, pomáhal jí jako kněz a tlumočník na několika zahraničních misích. Prožili spolu náročné situace, mnohé zázraky Boží prozřetelnosti, ale i veselé historky. Autor vypráví všechno z první ruky, proto se i znalý čtenář dozví o Matce Tereze spoustu nových věcí. Kniha se čte jedním dechem; povzbudí nás, abychom se učili více důvěřovat Bohu, který umí být vůči svým dětem tak velkorysý, a toužili stát se rovněž nástrojem jeho lásky v tomto světě. Cena 200,- Kč.

Cettina Militello: SKUTKY MILOSRDENSTVÍ

Známá teoložka zkoumá, co vlastně jsou a kde se vzaly "skutky milosrdenství", jaké jsou jejich teologické kořeny, ale hlavně - jaké by měly být současné aplikace tradiční nauky církve, ve světle závažných výzev naší doby. Právě neotřelé aktualizace jinak tradiční nauky církve činí z její studie velmi inspirativní čtení. Cena 130,- Kč.


Michelle Moranová -  EVANGELIZACE S ODVAHOU A CITEM

Tato knížka se dá se číst pro potěšení z popisu toho, jak nadšená evangelizátorka koná svou službu. Ale může nám posloužit i jako návod. Čtenář bude veden ke sdílení víry, což je první krok na cestě evangelizace. Autorka nám ukazuje, jak se na takové sdílení víry můžeme připravit a zároveň poukazuje na moc sdílení našeho osobního příběhu víry. Cena 109,- Kč.

BIBLE - EKUMENICKÝ PŘEKLAD - zlevněno z 480,- na 250,- Kč
NOVÝ ZÁKON S POZNÁMKAMI - nové vydání                              290,- Kč

Tomáš Špidlík: Vatikánské promluvy (C)
Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus C (2012-2013)
Lidé cítí vědomě nebo podvědomě rozpor v našem kázání. Jednou mluvíme jasně o tom, co je zjevné, co jsou povinnosti křesťanské morálky, jaká je sociální nauka církve, atd. Ale když stojíme tváří v tvář problémům, které do schémat nepatří a které život denně kladem zjišťujeme, že nic nevíme a jsme bezradní.

Otec Špidlík ve svých vatikánských promluvách z let 2006/2007 nabízí inspirativní odpovědi.  Zlevněná cena  125,- Kč.YOUCAT - KATECHISMUS PRO MLÁDEŽ
Katechismus pro mladé zprostředkovává souhrn katolické víry, tak jak byla předložena „Katechismem katolické církve (KKC z roku 1997), ovšem jazykem přiměřeným mladému člověku, nemá v úmyslu a ani se nesnaží bezpodmínečně vyčerpat všechny jeho obsahy. Kniha je psána formou otázek a odpovědí, za každou odpovědí jsou připojeny číselné odkazy pro další upřesnění a prohloubení v KKC. Následný komentář má poskytnout mladým dodatečnou pomoc, aby dokázali lépe pochopit danou otázku a její význam pro vlastní život. Katechismus pro mladé dále nabízí v průběžném postranním sloupci doplňující prvky, jako jsou obrázky, shrnující definice, citáty z Písma svatého, citáty svatých a spolehlivých učitelů víry. V jeho závěru najdeme věcný a jmenný rejstřík, který nabízí možnost snadno si vyhledat konkrétní místa v textu. Cena 295,- Kč.

Bruno Ferrero: DESET SLOV O VÍŘE

Oblíbený autor příběhů pro duši rozebírá v deseti kapitolách důvody, proč má smysl být křesťanem. Na příkladech textů z Písma, citátů slavných autorů i všedních příběhů ukazuje smyslplnost volby křesťanství a víry. Přijetí křesťanství (poselství Krista a církve) chápe jako obdarování pro každého člověka, který ve svém životě touží po nalezení společenství, přístřeší pro svou duši, vertikálního rozměru vlastní existence i přesahu, který směřuje za tento pozemský život.  Cena 220,- Kč.

Henri Caffarel: MANŽELSTVÍ - CESTA K BOHU
Osobitý a poutavý způsob katecheze otce Henriho Caffarela (1903–1996) zve čtenáře k poznání a praktikování manželské lásky, která se na své cestě k Bohu nechává zdokonalovat, obohacovat a proměňovat Láskou. Otec Caffarel vede křesťanské manžele k vnitřní modlitbě, která je podle něj nutnou podmínkou k autentickému křesťanskému životu a k vnitřní jednotě s Bohem. Cena  125,- Kč.

JERUZALÉMSKÁ BIBLE
Špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Velkou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a podrobné vysvětlující poznámky. Cena standardního vydání 650,- Kč.
Zlevněno na 400,- Kč.

 

Seznam všech knih, které jsou nyní ve farní prodejně, si můžete stáhnout zde

                                            (Stav k 5.1.2018)


Úvodní stránka
Bohoslužby
Aktuality
Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou
Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Lidmaň
        Častrov

Bankovní spojení