Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou


zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

FARNÍ PRODEJNA

Farní prodejna knih byla založena v roce 1992. Je umístěna po
vstupu do kostela po pravé straně. V prodejně je možno si zakoupit 
náboženskou a duchovní literaturu, bible, zpěvníky,
vánoční a velikonoční pohlednice a podobně.

Komisní prodej byl v srpnu 2013 zrušen, v prodeji zůstávají knihy, které kupujeme hotově. Nové knihy si každý zájemce může předem objednat.
 
Prodejna je otevřena v neděli po mši svaté a kdykoli na požádání
u Jana Šimáka, telefon 605875553.

Od 30. března 2019 je prodejna opět otevřena
každou neděli po mši svaté.


Velikonoční letáček 2019 si můžete stáhnout zde

NABÍDKA NOVĚJŠÍCH KNIH:

(aktualizováno 30.3.2019)

BIBLE - EKUMENICKÝ PŘEKLAD
Akční cena 100,- Kč!


Jean Setzbon: OD JARMULKY KE KŘÍŽI
Příběh konverze francouzského rabína

Autor vyrostl v židovské rodině, stal se dokonce rabínem, ale v dospělosti objevil Ježíše Krista a moc jeho kříže. V roce 2008 byl pokřtěn, po smrti své manželky se znovu oženil a má osm dětí.

Tato kniha vypráví o obrácení. Je to ale hlavně příběh člověka, který velmi dlouho bojoval s Bohem Ježíše Krista, jenž ho očekával a dával mu znamení.“ Neobyčejný příběh, jenž dokazuje, jak nevyzpytatelné jsou cesty Boží. Cena 180,- Kč

 

Guy Gilbert: AŤ SE TI ŽIVOT POVEDE

Autor v krátkých kapitolách nabízí opěrné body všem, kdo chtějí dát smysl své existenci, ať jsou jakéhokoli věku, v jakékoli rodinné situaci nebo kterékoli profese. Rozvíjí reflexe protkané krátkými příběhy ze života, jak je jeho zvykem, odpovídá na otázky, jak si poradit ve společnosti, kde jsou hodnoty v pohybu a kde se všechno mění; jak být sám sebou ve světě, kde jsou lidé posedlí konzumem a penězi. Obrací se nejdříve na mladé lidi a pak na starší i nejstarší. Ukazuje možnosti, jak odhalovat krásu světa, pociťovat radost z bytí a ze štěstí žít s ostatními. Cena 130,- Kč.

Ladislav Heryán, Josef Beránek: U BOŽÍHO MLÝNA

Život kněze Ladislava Heryána je plný paradoxů. Připravoval se na dráhu misionáře, ale působí v nejateističtější zemi Evropy. Je doma 
mezi salesiány i mezi kamarády z undergroundu. Je introvert, ale vystupuje na rockových festivalech s kytarou a biblí v ruce. Věří 
v Boha, který přesahuje všechny naše představy, a přece touží po setkání s námi bez ohledu na to, kdo jsme. A o tom všem je rozhovor, který s ním vedl publicista Josef Beránek U Božího mlýna. Cena 329,-, 

Elizabet Ficoceliová: LURDY - PRAMEN MILOSTI

Kniha nabízí bližší seznámení s mariánským zjevením v Lurdech roku 1858, ale i s celým poutním místem v dnešní podobě. Autorka prostudovala mnoho historických materiálů, hovořila s ředitelem lékařské komise posuzující mnohá uzdravení a rovněž s lidmi, jejichž uzdravení uznala církev za zázračná. Setkala se s místním biskupem, s věhlasnými teology i s kněžími, kteří slouží poutníkům v lurdské svatyni. Jádrem jejího sdělení však zůstává duchovní význam Lurd, místa, které zve všechny své návštěvníky k obrácení, k radikální obnově vztahu s Bohem a s bližními. Původní cena 249,- Kč, 
zlevněno na 180,- Kč.

Anselm Grün: OTČE ODPUSŤ JIM
Sedm Vykupitelových slov na kříži 

Člověk v posledních okamžicích života většinou neříká banality, natož Boží Syn! Právem křesťané po staletí rozjímají o posledních Ježíšových slovech na kříži, vždyť se nás hluboce dotýkají. Vlévají
nám naději, že díky Ježíšovu sebedarování je možné dojít odpuštění a spásy, že se nám otevřela cesta do Boží blízkosti, a to i tváří tvář rozkladné síle hříchu a smrti. Anselm Grün nám zde nabízí vynikající pomůcku k postní duchovní obnově. Můžeme z ní čerpat po celou dobu postní, ale i jen pro víkendovou rekolekci, lze ji použít soukromě i ve společenství. Cena 145,- Kč.

Ladislav Heryán: STOPAŘEM NA TÉTO ZEMI

Kniha je volným pokračováním autorovy úspěšné a moudré knihy Exotem na této zemi. Příběhy z bohatého Heryánova života plného setkání s nejrůznějšími lidmi všech společenských vrstev se prolínají 
s jeho kněžskou službou a spojují se s výkladem biblických pasáží. Spojujícím leitmotivem je téma Boží velkorysosti, jejíž uvědomění 
vede člověka k radosti, svobodě a chuti podílet se na ní svou
vlastní aktivitou pro druhé. Cena: 190,- Kč.

Max Kašparů: O MOZCÍCH A BEZMOZCÍCH

V této nejnovější knize nechává autor nahlédnout do jednotlivých 
pater jeho mnohotvárného pohledu na svět. Kněz, který v pondělí 
píše články do novin a časopisů, v úterý coby soudní znalec objíždí věznice, ve středu pracuje v České televizi, ve čtvrtek učí esperanto, 
v pátek ordinuje ve svém „salónním hypnotáriu“, v sobotu přednáší 
na vysoké škole a v neděli stojí v kostele na kazatelně, vidí život 
z mnoha úhlů. Cena 139,- Kč.

 

Guy Gilbert: TVÁŘÍ V TVÁŘ UTRPENÍ

Jak se postavit utrpení, jak mu čelit ve světě, který je stále tvrdší, v němž je tolik lidí izolováno? Jak ho snášet v každodenním životě? Guy Gilbert se snaží doprovázet každého, kdo se s utrpením setkává. Rozvíjí reflexe nad různými druhy lidských životních bolestí – samotou, chudobou, nemocí, handicapem, ale i nad rodičovským trápením, zabývá se i útrapami v lásce, ztrátou drahé bytosti, stářím, odchodem ze života. Jeho slova, vyjadřující pochopení pro lidské problémy, míří ke všem generacím – lidem středního věku, seniorům i mladým lidem. Cena 130,- Kč.

Adrian Luc: FRANTIŠKÁNI Z BRONXU

V chudinské čtvrti New Yorku, plné násilí, drogových dealerů a lidí bez domova, žije od roku 1987 nová františkánská komunita. „Chcete-li opravdu následovat ukřižovaného Krista, jděte až na samé dno ghetta,“ řekl prvním osmi bratřím kardinál O´Connor, newyorský arcibiskup. A svěřil jim farnost v jižním Bronxu. Příběhy z jejich života jsou konkrétním svědectvím milosrdenství v akci, ale i neuvěřitelné péče Prozřetelnosti. Cena 220,- Kč


MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY

Rakouský kněz Leo Maasburg s jemným humorem vypráví, jak se stal po boku Matky Terezy „skutečným misionářem“. Léta s ní úzce spolupracoval, pomáhal jí jako kněz a tlumočník na několika zahraničních misích. Prožili spolu náročné situace, mnohé zázraky Boží prozřetelnosti, ale i veselé historky. Autor vypráví všechno z první ruky, proto se i znalý čtenář dozví o Matce Tereze spoustu nových věcí. Kniha se čte jedním dechem; povzbudí nás, abychom se učili více důvěřovat Bohu, který umí být vůči svým dětem tak velkorysý, a toužili stát se rovněž nástrojem jeho lásky v tomto světě. Cena 200,- Kč.

Michelle Moranová: EVANGELIZACE S ODVAHOU A CITEM

Tato knížka se dá se číst pro potěšení z popisu toho, jak nadšená evangelizátorka koná svou službu. Ale může nám posloužit i jako návod. Čtenář bude veden ke sdílení víry, což je první krok na cestě evangelizace. Autorka nám ukazuje, jak se na takové sdílení víry můžeme připravit a zároveň poukazuje na moc sdílení našeho osobního příběhu víry. Cena 109,- Kč.

Tomáš Špidlík: VATIKÁNSKÉ PROMLUVY (C)
Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Cyklus C (2012-2013)
Lidé cítí vědomě nebo podvědomě rozpor v našem kázání. Jednou mluvíme jasně o tom, co je zjevné, co jsou povinnosti křesťanské morálky, jaká je sociální nauka církve, atd. Ale když stojíme tváří v tvář problémům, které do schémat nepatří a které život denně kladem zjišťujeme, že nic nevíme a jsme bezradní.

Otec Špidlík ve svých vatikánských promluvách z let 2006/2007 nabízí inspirativní odpovědi.  Zlevněná cena  125,- Kč.YOUCAT - KATECHISMUS PRO MLÁDEŽ
Katechismus pro mladé zprostředkovává souhrn katolické víry, tak jak byla předložena „Katechismem katolické církve (KKC z roku 1997), ovšem jazykem přiměřeným mladému člověku, nemá v úmyslu a ani se nesnaží bezpodmínečně vyčerpat všechny jeho obsahy. Kniha je psána formou otázek a odpovědí, za každou odpovědí jsou připojeny číselné odkazy pro další upřesnění a prohloubení v KKC. Následný komentář má poskytnout mladým dodatečnou pomoc, aby dokázali lépe pochopit danou otázku a její význam pro vlastní život. Katechismus pro mladé dále nabízí v průběžném postranním sloupci doplňující prvky, jako jsou obrázky, shrnující definice, citáty z Písma svatého, citáty svatých a spolehlivých učitelů víry. V jeho závěru najdeme věcný a jmenný rejstřík, který nabízí možnost snadno si vyhledat konkrétní místa v textu. Zlevněno z 200,- Kč na 120,- Kč.

Bruno Ferrero: DESET SLOV O VÍŘE

Oblíbený autor příběhů pro duši rozebírá v deseti kapitolách důvody, proč má smysl být křesťanem. Na příkladech textů z Písma, citátů slavných autorů i všedních příběhů ukazuje smyslplnost volby křesťanství a víry. Přijetí křesťanství (poselství Krista a církve) chápe jako obdarování pro každého člověka, který ve svém životě touží po nalezení společenství, přístřeší pro svou duši, vertikálního rozměru vlastní existence i přesahu, který směřuje za tento pozemský život.  
Zlevněno z 249,- Kč na 80,- Kč.

Henri Caffarel: MANŽELSTVÍ - CESTA K BOHU
Osobitý a poutavý způsob katecheze otce Henriho Caffarela (1903–1996) zve čtenáře k poznání a praktikování manželské lásky, která se na své cestě k Bohu nechává zdokonalovat, obohacovat a proměňovat Láskou. Otec Caffarel vede křesťanské manžele k vnitřní modlitbě, která je podle něj nutnou podmínkou k autentickému křesťanskému životu a k vnitřní jednotě s Bohem. Cena  125,- Kč.

JERUZALÉMSKÁ BIBLE
Špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Velkou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a podrobné vysvětlující poznámky. Cena standardního vydání 650,- Kč.
Zlevněno na 400,- Kč.

 

Seznam všech knih, které jsou nyní ve farní prodejně, si můžete stáhnout zde

                                            (Stav k 14.1.2019)


Úvodní stránka
Bohoslužby
Aktuality
Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou
Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Lidmaň
        Častrov

Bankovní spojení