Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou

a ostatní spravované farnosti

zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

Katecheté Pelhřimov

AKTUALITY

SVÁTOST SMÍŘENÍ V ADVENTNÍ DOBĚ

Kostel Všech Svatých v Kamenici nad Lipou:

- Vždy před mší svatou ve všední den nebo kdykoli po osobní domluvě

- Ve středu 13. prosince bude v kostele v Kamenici n. L., setkání dětí u adventního 
věnce a příležitost k adventní svátosti smíření pro děti - 
od 13.00 h pro mladší děti (4. - 5. třída)
a od 14.45 hodin pro starší děti (6. - 9. třída).

- Pátek 15. 12. 2017 od 16.00 hodin - cizí zpovědník P. J. Šmejkal, který
bude potom sloužit mši svatou v 17.00 hodin

- Sobota 16. 12. 2017 zpovídání v kostele od 8.00 hodin + 2 cizí zpovědníci

 

Mnich kostel sv. Jana Křtitele - 16. 12. 2017 od 13.30 do 15.00 hodin

 

Zpovídání v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově:

Od neděle 10. 12. do středy 13. 12. 2017 vždy od 7.00 do 18.00 hodin.

--------------------------------------

VÁNOČNÍ PROGRAM BOHOSLUŽEB

ve všech našich farnostech

si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------

VYŠLY NOVÉ FARNÍ LISTY
č. 5-2017
můžete si je prohlédnout zde

Součástí Farních listů je akční nabídka knih
které si můžete zakoupit ve farní prodejně,

prohlédnout si ho můžete zde

--------------------------------------

PŘI SBÍRCE NA CHARITU

 v neděli 12. listopadu 2017 se vybralo:
v Kamenici n. L.:  3.527,- Kč,
v Mnichu 1.620,- Kč,
v Častrově: 2.795,- Kč
a v Těmicích: 500,- Kč.

---------------------------------------

KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ. Téma: Dějiny církve. 

další setkání bude ve středu 13. 12. 2017 v 17.40

na faře ve farním sále. Budeme pokračovat v tématu.

--------------------------------------------

ZMĚNA ZAČÁTKU BOHOSLUŽEB     
ve farnostech Těmice, Lidmaň a Hojovice.

Na žádost 1 těmického farníka budou sobotní mše svaté 
v uvedených farnostech o 1 hodinu dříve, t.j.

v Lidmani a Hojovicích od 15.30 hodin

a v Těmicích od 17.00 hodin.

------------------------------------------------

FOTOGRAFIE
z vikariátní konference kněží pelhřimovského vikariátu
i z otevření a žehnání kamenického pivovaru
si můžete prohlédnout ve fotogalerii

--------------------------------------------

Při sbírce na misie
 v neděli 22. října 2017 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  5.750,- Kč,
v Mnichu 2.817,- Kč,
v Častrově: 1.931,- Kč
a v Těmicích: 595,- Kč.

-----------------------------------------------

IV. Svatohubertská troubená mše svatá 
se konala v kostele Všech svatých v Kamenici n. L
v sobotu 21. října ve 14.00 hodin.

Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

------------------------------------------------

POUTNÍ ZÁJEZD DO KOCLÍŘOVA

se konal v sobotu 7.10.2017

Zúčastnilo se 36 poutníků z Kamenice n. L. a okolních obcí
a 7 poutníků z Pelhřimova.
Celkově se pouti se zúčastnilo asi 10 tisíc poutníků z celé ČR.
Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

------------------------------------------------

VYŠLY NOVÉ FARNÍ LISTY
č. 4-2017
prohlédnout si je můžete zde

------------------------------------------------

MŠE SVATÁ U VÁŇOVY STUDÁNKY
u Bohdalína

se konala v pátek 8. září 2017 v 17.00 hodin.
Zúčastnilo se asi 50 věřících.

Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

------------------------------------------------

ZMĚNA BOHOSLUŽEB 
VE SPRAVOVANÝCH FARNOSTECH OD 1.9.2017

Od 1. září 2017 bude P. Mgr. Václav Šika spravovat
navíc farnost Častrov. Proto budou nedělní mše svaté 
od tohoto dne ve spravovaných farnostech takto:

                Častrov - neděle v 11.00 hodin
                            +
čtvrtek v lichém týdnu v 16.00 hodin
                Těmice - sobota v 18.00 hodin
(s nedělní platností)
                Lidmaň - sobota v 16.30 - 1x za 14 dní (lichý týden)   
                Hojovice - sobota v 16.30 - 1x za 14 dní (sudý týden)

Bohoslužby v Kamenici n. L. a v Mnichu zůstávají beze změny.

---------------------------------------------

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

se konalo v Kamenici n. L. ve středu 28. června 2017.

V 15.00 byla v kostele modliba dětí a rodičů
na poděkování za uplynulý školní rok.
Protože bylo velké horko, tak se táborák na faře
nekonal. Pan farář místo toho koupil dětěm zmrzlinu
a prohlédli si na nové televizi fotografie z akcí.
Několik fotek si můžete prohlédnout zde

-----------------------------------------------

ZÁJEZDU DO ČÍHOŠTĚ A SLAVKOVIC

který uskutečnila naše farnost v sobotu 17. června 2017
se zúčastnilo celkem 43 osob.

Fotografie ze zájezdu si můžete prohlédnout zde

-----------------------------------------------

V SOBOTU 13. 5. se konal v kostele v Kamenici n. L. 
duchovní koncert, ve kterém vystoupilo Kvarteto města Brna se skladbou
 Josefa Haydna: Sedm slov Vykupitelových na kříži. Jednotlivé skladby byly 
prokládány duchovními texty a modlitbami. Krásného koncertu se bohužel 
zúčastnilo pouze asi 25 posluchačů.

VE STŘEDU 17. 5. navštívil naši farnost P. Ladislav Heryán.
Nejprve celebroval společně s P. Václavem Šikou mši svatou v kostele,
od 19.00 měl přednášku na zámku na téma Božího milosrdenství. 
Zahrál také dvě písně na kytaru. Zúčastnilo se více než 100 posluchačů,
většinou z okolních měst a obcí.

Několik fotografií z obou akcí si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------------------

MŠE SVATÉ U VÁŇOVY STUDÁNKY
která se konala v pondělí 8. května v 16.00 hodin
se zúčastnilo více než 60 věřících.
Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------------------

VYŠLY NOVÉ FARNÍ LISTY
č. 2 - 2017
prohlédnout si je můžete zde

--------------------------------------------------

FOTOGRAFIE Z VELIKONOC V KAMENICI N. L.

si můžete prohlédnout zde

----------------------------------------------

VELIKONOCE -
- SLAVNOST SMRTI A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
JEŽÍŠE KRISTA

Nejdůležitější dny: Zelený čtvrtek: Památka poslední večeře Páně,
         ale i den kdy byl Pán Ježíš zrazen
Velký pátek: Den smrti Ježíše Krista na kříži
Bílá sobota: Den, kdy tělo Kristovo odpočívalo v hrobě
Neděle velikonoční: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,
slaví se již v noci ze soboty na neděli tzv. vigílií.

více o Velikonocích na www.vira.cz

-------------------------------------------------

POPELEČNÍ STŘEDOU 1. 3. ZAČALA POSTNÍ DOBA

Liturgické údobí postní doby, jež připomíná čtyřicet dní, které Ježíš strávil na poušti, je pro každého pokřtěného mocnou výzvou k obrácení, aby vnitřně obnoven dospěl k slavení Velikonoc.Byl to Duch, který vedl Krista do pouště, aby tam byl pokoušen ďáblem. Též křesťan, jehož vnitřní život řídí týž Duch, je povolán, aby denně, podporován Kristovou milostí, čelil boji o víru. Postní doba je „příhodný čas“ pro hlubokou prověrku vlastního života ve světle Božího slova.
(Jan Pavel II)

Více o době postní zde
Postní řád si můžete přečíst

-----------------------------------------------

VE STŘEDU 8. ÚNORA
natáčela Česká televize na Brádle v Kamenici n. L.
pořad o naší křížové cestě.
Natáčení provázel slovem P. František Janoušek.
Pořad byl vysílán v České televizi na Květnou neděli.

-----------------------------------------

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
letos v Kamenici n. L. nebyla!

V kostele v Kamenici n. L. byla v neděli 22. 1. mše svatá
v 9.30 hodin sloužena za jednotu křesťanů.
Týden modliteb za jednotu křesťanů probíhal od 18. do 25. ledna.

----------------------------------------

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI 2016 V KAMENICI N. L.
Prohlédnout jesličky si přišlo na Štědrý den kolem 100 osob.
Půlnoční mše svaté se zúčastnilo kolem 180 osob, po skončení půlnoční mše
zatroubili z věže kostela  trubači ze ZUŠ.
Mše svaté na Hod Boží vánoční se zúčastnilo asi 135 osob, včetně sboru Kamínek.
který zazpíval i při půlnoční.
Putování z Mnichu do vesnice Betlém 31.12. se zúčastnilo kolem 40 poutníků.
Vánočního koncertu sboru Kaminek 1. ledna se zúčastnilo asi 110 posluchačů.
Fotografie z těchto akci, včetně oslavy 110 let úzkokolejky
si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

-----------------------------------------------

KNĚŽSKÁ VIKARIÁTNÍ SCHŮZE
se konala v Kamenici nad Lipou
v úterý 29. listopadu 2016.
Několik fotografií ze mše svaté
si můžete prohlédnout zde

-------------------------------------------------

NOVINKY NA NAŠICH STRÁNKÁCH
Nově si na našich stránkách můžete prohlédnout:


- fotografie křížové cesty v oddíle Dějiny - Brádlo, nebo zde

- brožurku o dějinách města a farnosti s fotografiemi,
kterou sestavil p. Štěpán Kučera, si prohlédněte zde


- také přibyla nová stránka v Dějinách farnosti: náhrobky
----------------------------------------------

Při sbírce na misie
 v neděli 23. října 2016 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  8.670,- Kč,
v Těmicích: 890,- Kč
a v Mnichu: 2.280,- Kč.


---------------------------------------------------------

SVATOHUBERTSKÁ TROUBENÁ MŠE SVATÁ
se konala v kostele Všech svatých v Kamenici n. L.
v sobotu 29. října ve 14.00 hodin
Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

----------------------------------------------

RESTAUROVÁNÍ NÁHROBKŮ
se provádí u kostela Všech svatých v Kamenici nad Lipou.
Krajní náhrobky byly přemístěny do středu za kříž, nad nimi byly osazeny
žulové stříšky. Náhrobky byly opraveny a zakonzervovány. Ještě bude
provedena úprava terénu, tabulky s nápisy budou umístěny na mřížku.
Celkové náklady budou činit 407 tisíc Kč, z toho 47 tisíc zaplatí farnost,
12 tisíc Kč město a 348 tisíc Kč bude státní dotace z fondu regenerace MPZ.
Fotografie z restaurování si můžete prohlédnout zde

Dále:         návrh na restaurování
náhrobky
--------------------------------------------

Při sbírce na bohoslovce
 v neděli 18. září 2016 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  4.805,- Kč,
v Těmicích: 826,- Kč
a v Mnichu: 975,- Kč.


------------------------------------------

POUTNÍ MŠE SVATÁ V MIROTÍNĚ
v nově opravené kapli Nanebevzetí Panny Marie
se konala po 25 letech v neděli 14.8.2016.
Zúčastnilo se asi 50 osob.
Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------------

Při sbírce na Charitu
 v neděli 7. srpna 2016 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  3.523,- Kč,
v Těmicích: 830,- Kč
a v Mnichu: 2.499,- Kč.


--------------------------------------------

ŽEHNÁNÍ NOVÉ KAPLIČKY U VÁŇOVY STUDÁNKY
se konalo na žádost obce Bohdalín
již v sobotu 23. července 2016 v 15.00 hodin.
Zúčastnilo se asi 70 obyvatel Bohdalína a okolních obcí.
Několik fotografií z této akce si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------------

ZÁJEZD NA DOBROU VODU U NOVÝCH HRADŮ,
DO KLÁŠTERA V NOVÝCH HRADECH A DO TŘEBONĚ

se uskutečníl v sobotu 2. července 2016.

Zúčastnilo se ho 53 poutníků z Kamenice n. L. a okolí.

Fotografie ze zájezdu si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------------------

Farní odpoledne
se konalo na faře v Kamenici n. L. v neděli 19. června.
Několik fotografií z této akce si můžete prohlédnout zde

-------------------------------------------

MŠE SVATÁ U VÁŇOVY STUDÁNKY
se konala v úterý 31. 5. 2016
Zúčastnilo se jí asi 50 věřících. Po mši svaté tam byla poslední letošní
májová pobožnost. Několik fotografií si můžete prohlédnout zde.

Na tomto místě byla mše svatá naposledy. Obec buduje nyní těsně nad studánkou nové prostranství, kde bude poslavena nová zděná kaplička, oltář a budou zde umístěny lavice. Do příští mše svaté, která se plánuje 
na září, již by tato úprava měla být provedena.

-----------------------------------------

Náš duchovní pastýř P. Václav Šika
oslavil v neděli 22. května své 50. narozeniny.
Několik fotografií z této oslavy
si můžete prohlédnout zde

-------------------------------------------

BIŘMOVÁNÍ V KAMENICI NAD LIPOU
se konalo v sobotu 14. května 2016.
Pomocný biskup českobudějovický Pavel Posád
udělil svátost biřmování 11 biřmovancům.
Několik fotografií ze slavnosti si můžete prohlédnout zde

------------------------------------------------Při sbírce na Ukrajinu,
kterou vyhlásil papež František,
 
na neděli 24. dubna 2016, se vybralo:
v Kamenici n. L.:  3.716,- Kč,
v Těmicích: 860,- Kč
a v Mnichu: 1.420,- Kč.

-------------------------------------------

SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE
se koná  Krakově od 20. do 31. července 2016.  
Světový den mládeže je velikou podporou víry mladých lidí a všech, kteří se díky
přímým přenosům TV Noe budou účastnit. Zveme mladé na setkání, které probíhá
na místech, která jsou spojena s probíhajícím Svatým rokem milosrdenství.
Vydejte se  na duchovní pouť, kterou světový den mládeže je.
Informace a přihlášky na: krakov2016.signaly.cz.

--------------------------------------------

Při sbírce na Svatopeterský haléř
 v neděli 21. února 2016 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  4.651,- Kč,
v Těmicích: 955,- Kč
a v Mnichu: 814,- Kč.

-------------------------------

JAK JSME PROŽILI ADVENT A VÁNOCE 2015

Na 1. neděli adventní bylo v kostele v Kamenici n. L. žehnání
asi 30 adventních věnců. Od 5.12. probíhala v kostele výstava maleb andělů dětí ZUŠ. Půlnoční mše svaté se zúčastnilo asi 250 osob,
na Hod Boží bylo v kostele asi 155 věřících. Na Štěpána se
v Kamenici n. L. konal koncert Rybovy České mše vánoční,
vystoupilo asi 40 zpěváků a 15 členů orchestru, účast
asi 300 posluchačů. V neděli 27.12.se konala dětská mše svatá
a zárověň obnova manželských slibů asi 20 manželských párů.
Fotografie si můžete prohlédnout zde

Na Silvestra se uskutečnilo tradiční putování z Mnichu
do vesnice Betlém, která je od Mnichu vzdálená asi 3 km.
Za krásného ale mrazivého počasí se této akce zúčastnilo asi 50 poutníků. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout zde

--------------------------

ZEMŘEL BISKUP JIŘÍ PAĎOUR

Ve věku 72 let zemřel dne 11. 12. 2015 po krátké těžké nemoci
emeritní biskup českobudějovický Mons. Jiří Paďour, OFMCap.
Více zde
Zádušní mše sv. za zemřelého emeritního biskupa Jiřího se bude konat
v sobotu 19. 12. 2015 v 10.00 v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše.
Poté bude uložen do biskupské hrobky na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích.
Parte zde

-------------------------------------

OPRAVA ZVONŮ

Dne 9.12. opravila firma p. Bouchala z Brodku u Přerova
zvony na věži kostela v Kamenici n. L. Bylo vyměněno srdce zvonu
sv. Ludmila, které prasklo v červenci tohoto roku. Dále bylo instalováno také nové srdce u zvonu sv. Václav, který špatně zvonil.

Od 10.12. zvoní ráno a večer zvon sv. Ludmila,
v poledne větší zvon sv. Václav. Před mší svatou ve všední dny
budou zvonit zvony sv. Josef a sv. Ludmila, před nedělní mší svatou
to budou zvony sv. Josef, sv. Ludmila a sv. Václav,
o velkých svátcích také největší zvon Všech svatých.
Jako umíráček bude zvonit samostatně zvon sv. Josef.
 

--------------------------------

Koncert ke cti sv. Cecílie
se konal v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou
v neděli 22. 11. 2015 od 16.00 hodin.

Vystoupila skupina Lyrika a asi třicetičlenný dětský pěvecký sbor 
Allegro ZUŠ Kamenice nad Lipou.
Zúčastnilo se asi 100 posluchačů.
Několik fotografií z koncertu si můžete prohlédnout zde

-------------------------------------

Svatohubertská troubená mše svatá 
se konala v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou

v sobotu 24. října ve 14.00 hodin. Několik fotek z této akce
si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

------------------------------------

Při sbírce na misie
 v neděli 18. října 2015 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  4.846,- Kč,
v Těmicích: 1.040,- Kč,
v Mnichu: 1.790,- Kč.


--------------------------------

Slavnost poděkování za úrodu 
se konala v kostele v Kamenici nad Lipou 
v neděli 11. října při mši svaté v 9.30 hodin. 
Děkujeme všem, kdo přinesli své výpěstky ovoce a zeleniny,
napekli koláčky i jinak přispěli k důstojnému průběhu slavnosti.
Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

------------------------------------

Dětská diecézní pouť se konala v Bechyni 
v sobotu 3. října 2015. Zúčastnilo se celkem asi  750 dětí.
Z naší farnosti se zúčastnilo 8 dětí a 10 dospělých.
Několik fotografií z pouti a města Bechyně 
si můžete prohlédnou ve fotogalerii.


-----------------------------------------

Při sbírce na bohoslovce
 v neděli 13. září 2015 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  3.255,- Kč,
v Těmicích: 1.187,- Kč,
v Mnichu: 1.750,- Kč.


-----------------------------------------

FARNÍ ODPOLEDNE
se konalo na faře v Kamenici nad Lipou
v neděli 30. srpna 2015.
Několik fotografií z této akce si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------------

Při sbírce na Charitu v neděli 2. srpna 2015 se vybralo:
v Kamenici n. L.:  4.198,- Kč,
v Těmicích: 1.200,- Kč,
v Mnichu: 1.330,- Kč.


---------------------------------------

PORUCHA ZVONU
Na věži kostela Všech svatých došlo v úterý 7.7. k poruše
zvonu sv. Ludmila, který pravidelně zvonil ráno, v poledne a večer.
Posléze bylo zjištěno, že se ulomilo srdce zvonu.
Než bude zvon opraven, bude ráno a večer zvonit malý zvon
sv. Josef a v poledne větší zvon sv. Václav.
Před mší svatou budou zvonit tyto dva zvony společně.
Foto poškozeného zvonu si můžete prohlédnout zde
--------------------------------------

Při sbírce na potřeby diecéze
 v neděli 24. května 2015 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  3.644,- Kč,
v Těmicích: 1.050,- Kč
a v Mnichu: 1.360,- Kč.

-----------------------------------------------------

DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ

se konala v Kamenici nad Lipou
v sobotu 23. května 2015.
Zúčastnilo se asi 150 poutníků.
Několik fotografií z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


----------------------------------------------


MÁME NOVÉHO BISKUPA!

Novým českobudějovickým biskupem byl jmenován
Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D.,
administrátor farnosti Veselí n. Lužnicí

více informací zde

--------------------------------------------
V neděli 12. října 2014 se konalo sčítání věřících.
V Kamenici n. L. se mše svaté zúčastnilo 97 věřících,
v Těmicích 30, v Mnichu 33 a v Lidmani 9 věřících.

-------------------------------------------------------


VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE VE SPOLEČENSTVÍ:
Setkávání farníků nad Katechismem a Písmem svatým
bude probíhat na faře v Kamenici nad Lipou
v zimním období 1x za 14 dní, ve středu po mši svaté.

------------------------------------------------------

RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘE SV. ANNY
V kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou bylo
v pondělí 30. 7. 2012 zahájeno restaurování bočního oltáře sv. Anny. Restaurátor p. Benda se spolupracovníky celý oltář rozebral a odvezl
do svého ateliéru v Pelhřimově. Celá oprava potrvá asi 5 let, celkový náklad činí 1.100.000,- Kč. Protože financování z fondu regenerace skončilo (z tohoto fondu bylo v minulosti 100% financováno restaurování ostatních oltářů), bude se na zaplacení tohoto restaurování z 50% podílet Kraj Vysočina, 20 % město a 30 % farnost. Znamená to, že farnost bude muset během následujících 5 let zaplatit za tuto opravu ze sbírek
a darů minimálně částku 330.000,- Kč!

-----------------------------------------------------Starší informace:

Kamenická "Jarní pouť"

Výsledky postní almužny 2011

Výsledky postní almužny 2012


Úvodní strana
Bohoslužby
Aktuality

Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou

Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Lidmaň
        Častrov

Bankovní spojení