Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou

a ostatní spravované farnosti

zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

Katecheté Pelhřimov

AKTUALITY

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ PŘI SVÍČKÁCH

se uskuteční v kostele Všech svatých v Kamenici n. Lipou 

o sobotách 15. a 22. prosince v 6.30 hodin ráno. 

Po mši svaté bude na faře snídaně, 
na kterou jsou všichni účastníci srdečně zváni.

-------------------------------------

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT LIDMAŇ

Kostel Narození Panny Marie 

v sobotu 15. 12. v 17.00 hodin

     Účinkuje:   Pěvecký sbor SLAVÍK Pacov

-------------------------------------

SVÁTOST SMÍŘENÍ V ADVENTNÍ DOBĚ

Kostel Všech Svatých v Kamenici nad Lipou:

- Ve středu a v pátek půl hodiny před mší svatou
Středa 19. prosince setkání dětí u adventního věnce
(ve 13.00 hodin pro mladší děti)

a pro starší děti také příležitost ke svátosti smíření od 14.30 hodin.

Pátek 21. prosince od 16.00 hodin - cizí zpovědník P. J. Šmejkal, který

 bude potom sloužit mši svatou v 17.00 hodin

Sobota 22. prosince zpovídání v kostele od 8.30 hodin + cizí zpovědník.

-------------------------------------
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
v kostele Všech svatých v Kamenici n. L.

bude letos opět ve 23.00 hodin

Celý vánoční program ve všech
spravovaných farnostech si můžete stáhnout zde

-------------------------------------


VYŠLO NOVÉ ČÍSLO FARNÍCH LISTŮ
č.  5 - 2018


Můžete si je prohlédnout zde

Součástí Farních listů je letáček 
s vánoční nabídkou knih se slevami.

Můžete si jej prohlédnout zde

-------------------------------------

NA PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ 2. 12. 2018
 
začal nový liturgický rok, nedělní cyklus C.

Před  mší svatou byly požehnány adventní věnce.
Několik fotografií z žehnání věnců a mše svaté
v Kamenici n. L. si můžete prohlédnout zde

-------------------------------------

PŘI SBÍRCE NA CHARITU
 v neděli 11. listopadu 2018 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  4.649,- Kč,
v Mnichu 1.205,- Kč,
v Častrově: 3.540,- Kč
a v Těmicích: 420,- Kč.

--------------------------------------

KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ

NA FAŘE V KAMENICI N. L.  

Téma: Credo - v co věříme.  

Každý lichý týden ve středu po večerní mši svaté. 

Další setkání bude ve středu 5. 12. 2018 v 17.40 na faře ve farním sále.

--------------------------------------

PŘI SBÍRCE NA MISIE
 v neděli 21. října 2018 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  8.827,- Kč,
v Mnichu 2.760,- Kč,
v Častrově: 2.975,- Kč
a v Těmicích: 1.074,- Kč.

--------------------------------------

V. Svatohubertská troubená mše svatá 

kterou organizovalo místní sdružení mladých myslivců

se konala v kostele Všech svatých v Kamenici n. L.

v sobotu 20. října 2018 od 14.00 hodin.

Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČÍSLO FARNÍCH LISTŮ

č. 4-2018

Můžete si je stáhnout zde

--------------------------------------

MŠE SVATÁ U VÁŇOVY STUDÁNKY
u Bohdalína

se konala v pátek 7. září 2018 v 17.00 hodin. 

Zůčastnilo se 50 věřících ze 7 okolních farností.

Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------

POUŤ V MIROTÍNĚ 
v kapli Panny Marie 
se konala v sobotu 25. srpna

Při mši svaté byl posvěcen nový zvon.

Několik fotek z této akce si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------

NA SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
v pondělí 6. srpna 2018 v 18.00 hodin
se konala v kostele Všech svatých v Kamenici n. L.
troubená Svatohubertská mše svatá
Souboru mysliveckých trubačů, kteří přijeli z Chlumu u Třeboně.

Několik fotografií z této akce si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------

Změna bohoslužeb v Lidmani a Hojovicích: 

Od července bude mše svatá v Lidmani každou 1. sobotu v měsíci 
a mše svatá v Hojovicích každou 3. sobotu v měsíci. Výjimky jsou povoleny. 
V příštím období by byly mše svaté takto:

     Lidmaň:  sobota v 16.30 hodin - 7. 7; 4. 8; výjimka pouť 8. 9. 
(1. 9. by mše svatá nebyla), 6. 10.

  Hojovice: sobota v 16.30 hodin - 21. 7;  18. 8; 15. 9; 
neděle 30. 9.-  pouť; 20. 10.

--------------------------------------

VYŠLY NOVÉ FARNÍ LISTY

č. 3-2018

prohlédnout si je můžete zde

--------------------------------------

ZÁJEZD NA DIECÉZNÍ POUŤ DO SUŠICE

se konal v sobotu 9. června 2018.

Pouti se zúčastnilo 17 farníků z našich farností.


Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------

POŠTOLKY VE VĚŽI KOSTELA V KAMENICI N. L.

V okně na věži kamenického kostela hnízdí již řadu let
poštolky. Letos se podařilo do okna instalovat kameru, takže je možno
v přímém přenosu vidět líhnutí mláďat, jejich krmení a jejich růst.

Přístup do kamerového systému pro veřejnost je následující:

Zatím nám funguje přístup přes webový prohlížeč Internet Explorer.

Adresa pro komunikaci je 85.163.35.5

Jméno je Verejnost a heslo Verejnost1

Hnízdo je již prázdné, mláďata odletěla 24.6.2018

--------------------------------------

VYŠLY NOVÉ FARNÍ LISTY
č. 2-2018

Prohlédnout si je můžete zde


--------------------------------------

NĚKOLIK FOTOGRAFIÍ
z velikonočních obřadů v Kamenici n. L.
si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------

VELIKONOCE -
- SLAVNOST SMRTI A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
JEŽÍŠE KRISTA

Nejdůležitější dny: Zelený čtvrtek: Památka poslední večeře Páně,
         ale i den kdy byl Pán Ježíš zrazen
Velký pátek: Den smrti Ježíše Krista na kříži
Bílá sobota: Den, kdy tělo Kristovo odpočívalo v hrobě
Neděle velikonoční: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,
slaví se již v noci ze soboty na neděli tzv. vigílií.

více o Velikonocích na
 www.vira.cz

--------------------------------------

Sbírka „Svatopeterský halíř“ neděle 25. 2. 2018 činí:

  Kamenice n/L       4.298,-Kč
   Mnich:                 1.495,-Kč
  Častrov:              1.404,-Kč
Těmice:                641,-Kč 

--------------------------------------

VYŠLY NOVÉ FARNÍ LISTY
č. 1-2018

Prohlédnout si je můžete zde

--------------------------------------

POPELEČNÍ STŘEDOU 14. 2. ZAČALA POSTNÍ DOBA

Liturgické údobí postní doby, jež připomíná čtyřicet dní, které Ježíš strávil na poušti, je pro každého pokřtěného mocnou výzvou k obrácení, aby vnitřně obnoven dospěl k slavení Velikonoc.Byl to Duch, který vedl Krista do pouště, aby tam byl pokoušen ďáblem. Též křesťan, jehož vnitřní život řídí týž Duch, je povolán, aby denně, podporován Kristovou milostí, čelil boji o víru. Postní doba je „příhodný čas“ pro hlubokou prověrku vlastního života ve světle Božího slova.
(Jan Pavel II)

Více o době postní zde
Postní řád si můžete přečíst

--------------------------------------

NĚKOLIK NOVÝCH FOTOGRAFIÍ
z období od adventu do Tří Králů
ve farnosti Kamenice nad Lipou

si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------

PŘI SBÍRCE NA CHARITU

 v neděli 12. listopadu 2017 se vybralo:
v Kamenici n. L.:  3.527,- Kč,
v Mnichu 1.620,- Kč,
v Častrově: 2.795,- Kč
a v Těmicích: 500,- Kč.

---------------------------------------

KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ. Téma: Dějiny církve. 

Koná se každou lichou středu po mši svaté v 17.40

na faře ve farním sále. 

--------------------------------------------

ZMĚNA ZAČÁTKU BOHOSLUŽEB     
ve farnostech Těmice, Lidmaň a Hojovice.

Na žádost 1 těmického farníka budou sobotní mše svaté 
v uvedených farnostech o 1 hodinu dříve, t.j.

v Lidmani a Hojovicích od 15.30 hodin

a v Těmicích od 17.00 hodin.

------------------------------------------------

FOTOGRAFIE
z vikariátní konference kněží pelhřimovského vikariátu
i z otevření a žehnání kamenického pivovaru
si můžete prohlédnout ve fotogalerii

--------------------------------------------

Při sbírce na misie
 v neděli 22. října 2017 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  5.750,- Kč,
v Mnichu 2.817,- Kč,
v Častrově: 1.931,- Kč
a v Těmicích: 595,- Kč.

-----------------------------------------------

IV. Svatohubertská troubená mše svatá 
se konala v kostele Všech svatých v Kamenici n. L
v sobotu 21. října ve 14.00 hodin.

Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

------------------------------------------------

POUTNÍ ZÁJEZD DO KOCLÍŘOVA

se konal v sobotu 7.10.2017

Zúčastnilo se 36 poutníků z Kamenice n. L. a okolních obcí
a 7 poutníků z Pelhřimova.
Celkově se pouti se zúčastnilo asi 10 tisíc poutníků z celé ČR.
Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

------------------------------------------------

MŠE SVATÁ U VÁŇOVY STUDÁNKY
u Bohdalína

se konala v pátek 8. září 2017 v 17.00 hodin.
Zúčastnilo se asi 50 věřících.

Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

------------------------------------------------

ZMĚNA BOHOSLUŽEB 
VE SPRAVOVANÝCH FARNOSTECH OD 1.9.2017

Od 1. září 2017 bude P. Mgr. Václav Šika spravovat
navíc farnost Častrov. Proto budou nedělní mše svaté 
od tohoto dne ve spravovaných farnostech takto:

                Častrov - neděle v 11.00 hodin
                            +
čtvrtek v lichém týdnu v 16.00 hodin
                Těmice - sobota v 18.00 hodin
(s nedělní platností)
                Lidmaň - sobota v 16.30 - 1x za 14 dní (lichý týden)   
                Hojovice - sobota v 16.30 - 1x za 14 dní (sudý týden)

Bohoslužby v Kamenici n. L. a v Mnichu zůstávají beze změny.

---------------------------------------------

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

se konalo v Kamenici n. L. ve středu 28. června 2017.

V 15.00 byla v kostele modliba dětí a rodičů
na poděkování za uplynulý školní rok.
Protože bylo velké horko, tak se táborák na faře
nekonal. Pan farář místo toho koupil dětěm zmrzlinu
a prohlédli si na nové televizi fotografie z akcí.
Několik fotek si můžete prohlédnout zde

-----------------------------------------------

ZÁJEZDU DO ČÍHOŠTĚ A SLAVKOVIC

který uskutečnila naše farnost v sobotu 17. června 2017
se zúčastnilo celkem 43 osob.

Fotografie ze zájezdu si můžete prohlédnout zde

-----------------------------------------------

V SOBOTU 13. 5. se konal v kostele v Kamenici n. L. 
duchovní koncert, ve kterém vystoupilo Kvarteto města Brna se skladbou
 Josefa Haydna: Sedm slov Vykupitelových na kříži. Jednotlivé skladby byly 
prokládány duchovními texty a modlitbami. Krásného koncertu se bohužel 
zúčastnilo pouze asi 25 posluchačů.

VE STŘEDU 17. 5. navštívil naši farnost P. Ladislav Heryán.
Nejprve celebroval společně s P. Václavem Šikou mši svatou v kostele,
od 19.00 měl přednášku na zámku na téma Božího milosrdenství. 
Zahrál také dvě písně na kytaru. Zúčastnilo se více než 100 posluchačů,
většinou z okolních měst a obcí.

Několik fotografií z obou akcí si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------------------

MŠE SVATÉ U VÁŇOVY STUDÁNKY
která se konala v pondělí 8. května v 16.00 hodin
se zúčastnilo více než 60 věřících.
Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

-----------------------------------------------

VE STŘEDU 8. ÚNORA
natáčela Česká televize na Brádle v Kamenici n. L.
pořad o naší křížové cestě.
Natáčení provázel slovem P. František Janoušek.
Pořad byl vysílán v České televizi na Květnou neděli.


-------------------------------------------------

NOVINKY NA NAŠICH STRÁNKÁCH
Nově si na našich stránkách můžete prohlédnout:


- fotografie křížové cesty v oddíle Dějiny - Brádlo, nebo zde

- brožurku o dějinách města a farnosti s fotografiemi,
kterou sestavil p. Štěpán Kučera, si prohlédněte zde


- také přibyla nová stránka v Dějinách farnosti: náhrobky
----------------------------------------------

Při sbírce na misie
 v neděli 23. října 2016 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  8.670,- Kč,
v Těmicích: 890,- Kč
a v Mnichu: 2.280,- Kč.


---------------------------------------------------------


RESTAUROVÁNÍ NÁHROBKŮ
se provádí u kostela Všech svatých v Kamenici nad Lipou.
Krajní náhrobky byly přemístěny do středu za kříž, nad nimi byly osazeny
žulové stříšky. Náhrobky byly opraveny a zakonzervovány. Ještě bude
provedena úprava terénu, tabulky s nápisy budou umístěny na mřížku.
Celkové náklady budou činit 407 tisíc Kč, z toho 47 tisíc zaplatí farnost,
12 tisíc Kč město a 348 tisíc Kč bude státní dotace z fondu regenerace MPZ.
Fotografie z restaurování si můžete prohlédnout zde

Dále:         návrh na restaurování
náhrobky
--------------------------------------------

Při sbírce na bohoslovce
 v neděli 18. září 2016 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  4.805,- Kč,
v Těmicích: 826,- Kč
a v Mnichu: 975,- Kč.


------------------------------------------

POUTNÍ MŠE SVATÁ V MIROTÍNĚ
v nově opravené kapli Nanebevzetí Panny Marie
se konala po 25 letech v neděli 14.8.2016.
Zúčastnilo se asi 50 osob.
Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------------

Při sbírce na Charitu
 v neděli 7. srpna 2016 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  3.523,- Kč,
v Těmicích: 830,- Kč
a v Mnichu: 2.499,- Kč.


--------------------------------------------

ŽEHNÁNÍ NOVÉ KAPLIČKY U VÁŇOVY STUDÁNKY
se konalo na žádost obce Bohdalín
již v sobotu 23. července 2016 v 15.00 hodin.
Zúčastnilo se asi 70 obyvatel Bohdalína a okolních obcí.
Několik fotografií z této akce si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------------

ZÁJEZD NA DOBROU VODU U NOVÝCH HRADŮ,
DO KLÁŠTERA V NOVÝCH HRADECH A DO TŘEBONĚ

se uskutečníl v sobotu 2. července 2016.

Zúčastnilo se ho 53 poutníků z Kamenice n. L. a okolí.

Fotografie ze zájezdu si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------------------

Farní odpoledne
se konalo na faře v Kamenici n. L. v neděli 19. června.
Několik fotografií z této akce si můžete prohlédnout zde

-------------------------------------------

MŠE SVATÁ U VÁŇOVY STUDÁNKY
se konala v úterý 31. 5. 2016
Zúčastnilo se jí asi 50 věřících. Po mši svaté tam byla poslední letošní
májová pobožnost. Několik fotografií si můžete prohlédnout zde.

Na tomto místě byla mše svatá naposledy. Obec buduje nyní těsně nad studánkou nové prostranství, kde bude poslavena nová zděná kaplička, oltář a budou zde umístěny lavice. Do příští mše svaté, která se plánuje 
na září, již by tato úprava měla být provedena.

-----------------------------------------

Náš duchovní pastýř P. Václav Šika
oslavil v neděli 22. května své 50. narozeniny.
Několik fotografií z této oslavy
si můžete prohlédnout zde

-------------------------------------------

BIŘMOVÁNÍ V KAMENICI NAD LIPOU
se konalo v sobotu 14. května 2016.
Pomocný biskup českobudějovický Pavel Posád
udělil svátost biřmování 11 biřmovancům.
Několik fotografií ze slavnosti si můžete prohlédnout zde

--------------------------

ZEMŘEL BISKUP JIŘÍ PAĎOUR

Ve věku 72 let zemřel dne 11. 12. 2015 po krátké těžké nemoci
emeritní biskup českobudějovický Mons. Jiří Paďour, OFMCap.
Více zde
Zádušní mše sv. za zemřelého emeritního biskupa Jiřího se bude konat
v sobotu 19. 12. 2015 v 10.00 v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše.
Poté bude uložen do biskupské hrobky na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích.
Parte zde

-------------------------------------

OPRAVA ZVONŮ

Dne 9.12. opravila firma p. Bouchala z Brodku u Přerova
zvony na věži kostela v Kamenici n. L. Bylo vyměněno srdce zvonu
sv. Ludmila, které prasklo v červenci tohoto roku. Dále bylo instalováno také nové srdce u zvonu sv. Václav, který špatně zvonil.

Od 10.12. zvoní ráno a večer zvon sv. Ludmila,
v poledne větší zvon sv. Václav. Před mší svatou ve všední dny
budou zvonit zvony sv. Josef a sv. Ludmila, před nedělní mší svatou
to budou zvony sv. Josef, sv. Ludmila a sv. Václav,
o velkých svátcích také největší zvon Všech svatých.
Jako umíráček bude zvonit samostatně zvon sv. Josef.
 

--------------------------------


MÁME NOVÉHO BISKUPA!

Novým českobudějovickým biskupem byl jmenován
Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D.,
administrátor farnosti Veselí n. Lužnicí

více informací zde

--------------------------------------------
V neděli 12. října 2014 se konalo sčítání věřících.
V Kamenici n. L. se mše svaté zúčastnilo 97 věřících,
v Těmicích 30, v Mnichu 33 a v Lidmani 9 věřících.

------------------------------------------------------Starší informace:

Kamenická "Jarní pouť"

Výsledky postní almužny 2011

Výsledky postní almužny 2012


Úvodní strana
Bohoslužby
Aktuality

Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou

Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Lidmaň
        Častrov

Bankovní spojení