Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou

a ostatní spravované farnosti

zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

Katecheté Pelhřimov

AKTUALITY

DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ

SE KONÁ V ČASTROVĚ V SOBOTU 25. KVĚTNA 2019

Zahájení pouti je v 9.00 hodin.

Bližší informace na plakátku zde

-------------------------------------

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

oslavíme ve čtvrtek 30. května 2019.

Mše svatá v Kamenici n. Lipou bude v 18.00 hodin.

-------------------------------------

FOTOGRAFIE Z VELIKONOC


1. část - od Květné neděle do Velkého pátku si můžete prohlédnout zde

2. část - Bílá sobota, vigilie a Boží Hod velikonoční zde
-------------------------------------

CK PALOMINO POŘÁDÁ ZÁJEZD

LURDY - ARS - LA SALETTE

v termínu od 1.7. do 10.7.2019

Plakát zájezdu si můžete stáhnout zde

Přihlášky u paní Marie Dvořákové, Mnich, tel. 606930024.
Pokud bude dost účastníků, bude autobus vypraven z Pacova 
nebo jiného místa našeho okresu.

-------------------------------------

OSLAVA V BLOVICÍCH

  u příležitosti 150. výročí úmrtí Jaroslava Vacka - Kamenického,

českého buditele a básníka, dlouholetého děkana v Blovicích,
jehož rodištěm je naše Kamenice nad Lipou (viz pamětní deska nad cukrárnou)

se konala v sobotu 23. 3. 2019. Zúčastníl se jí také P. Václav Šika, 

který v blovickém kostele společně s dalšími kněžími koncelebroval
mši svatou. Poté šli účastníci přes město na hřbitov a zde položili květiny
ke hrobu tohoto našeho významného rodáka.

Fotografie z oslavy si můžete prohlédnout zde

-------------------------------------

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
K POSTNÍ DOBĚ

si můžete přečíst zde

-------------------------------------


VYŠLO NOVÉ ČÍSLO FARNÍCH LISTŮ
č.  1 - 2019


Můžete si je prohlédnout zde

 
-------------------------------------

PŘI SBÍRCE NA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

v neděli 24. února 2019 se vybralo:
v Kamenici n. L.:  4.217,- Kč,
v Mnichu 2.245,- Kč,
v Častrově: 1.940,- Kč
a v Těmicích: 790,- Kč.


-------------------------------------

NĚKOLIK FOTOGRAFIÍ
z Vánoc v kostele Všech svatých v Kamenici n. L.

si můžete prohlédnout zde

-------------------------------------

PŘI SBÍRCE NA BOHOSLOVCE
v diecézním semináři v Č. Budějovicích

 v neděli 9. prosince 2018 se vybralo:
v Kamenici n. L.:  3.575,- Kč,
v Mnichu 2.130,- Kč,
v Častrově: 1.298,- Kč
a v Těmicích: 450,- Kč.

-------------------------------------

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO FARNÍCH LISTŮ
č.  5 - 2018


Můžete si je prohlédnout zde

Součástí Farních listů je letáček 
s vánoční nabídkou knih se slevami.

Můžete si jej prohlédnout zde

-------------------------------------

NA PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ 2. 12. 2018
 
začal nový liturgický rok, nedělní cyklus C.

Před  mší svatou byly požehnány adventní věnce.
Několik fotografií z žehnání věnců a mše svaté
v Kamenici n. L. si můžete prohlédnout zde

-------------------------------------

PŘI SBÍRCE NA CHARITU
 v neděli 11. listopadu 2018 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  4.649,- Kč,
v Mnichu 1.205,- Kč,
v Častrově: 3.540,- Kč
a v Těmicích: 420,- Kč.

--------------------------------------

PŘI SBÍRCE NA MISIE
 v neděli 21. října 2018 se vybralo:

v Kamenici n. L.:  8.827,- Kč,
v Mnichu 2.760,- Kč,
v Častrově: 2.975,- Kč
a v Těmicích: 1.074,- Kč.

--------------------------------------

V. Svatohubertská troubená mše svatá 

kterou organizovalo místní sdružení mladých myslivců

se konala v kostele Všech svatých v Kamenici n. L.

v sobotu 20. října 2018 od 14.00 hodin.

Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČÍSLO FARNÍCH LISTŮ

č. 4-2018

Můžete si je stáhnout zde

--------------------------------------

MŠE SVATÁ U VÁŇOVY STUDÁNKY
u Bohdalína

se konala v pátek 7. září 2018 v 17.00 hodin. 

Zůčastnilo se 50 věřících ze 7 okolních farností.

Několik fotografií si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------

POUŤ V MIROTÍNĚ 
v kapli Panny Marie 
se konala v sobotu 25. srpna

Při mši svaté byl posvěcen nový zvon.

Několik fotek z této akce si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------

NA SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
v pondělí 6. srpna 2018 v 18.00 hodin
se konala v kostele Všech svatých v Kamenici n. L.
troubená Svatohubertská mše svatá
Souboru mysliveckých trubačů, kteří přijeli z Chlumu u Třeboně.

Několik fotografií z této akce si můžete prohlédnout zde

--------------------------------------

Změna bohoslužeb v Lidmani a Hojovicích: 

Od července bude mše svatá v Lidmani každou 1. sobotu v měsíci 
a mše svatá v Hojovicích každou 3. sobotu v měsíci. Výjimky jsou povoleny. 
V příštím období by byly mše svaté takto:

     Lidmaň:  sobota v 16.30 hodin - 7. 7; 4. 8; výjimka pouť 8. 9. 
(1. 9. by mše svatá nebyla), 6. 10.

  Hojovice: sobota v 16.30 hodin - 21. 7;  18. 8; 15. 9; 
neděle 30. 9.-  pouť; 20. 10.


--------------------------------------

VELIKONOCE -
- SLAVNOST SMRTI A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
JEŽÍŠE KRISTA

Nejdůležitější dny: Zelený čtvrtek: Památka poslední večeře Páně,
         ale i den kdy byl Pán Ježíš zrazen
Velký pátek: Den smrti Ježíše Krista na kříži
Bílá sobota: Den, kdy tělo Kristovo odpočívalo v hrobě
Neděle velikonoční: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,
slaví se již v noci ze soboty na neděli tzv. vigílií.

více o Velikonocích na
 www.vira.cz


-------------------------------------------------

NOVINKY NA NAŠICH STRÁNKÁCH
Nově si na našich stránkách můžete prohlédnout:


- fotografie křížové cesty v oddíle Dějiny - Brádlo, nebo zde

- brožurku o dějinách města a farnosti s fotografiemi,
kterou sestavil p. Štěpán Kučera, si prohlédněte zde


- také přibyla nová stránka v Dějinách farnosti: náhrobky
----------------------------------------------


JAK ZVONÍ ZVONY V KAMENICI N. L.:

Ráno v 7.00 a večer v 19.00 zvoní zvon sv. Ludmila,
v poledne větší zvon sv. Václav. Před mší svatou ve všední dny
zvoní zvony sv. Josef a sv. Ludmila, před nedělní mší svatou
to jsou 3 zvony: sv. Josef, sv. Ludmila a sv. Václav.
O velkých svátcích zvoní také největší zvon Všech svatých.
Jako umíráček zvoní samostatně zvon sv. Josef.
 

--------------------------------


MÁME NOVÉHO BISKUPA!

Novým českobudějovickým biskupem byl jmenován
Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D.,
administrátor farnosti Veselí n. Lužnicí

více informací zde

--------------------------------------------
V neděli 12. října 2014 se konalo sčítání věřících.
V Kamenici n. L. se mše svaté zúčastnilo 97 věřících,
v Těmicích 30, v Mnichu 33 a v Lidmani 9 věřících.

------------------------------------------------------Starší informace:

Kamenická "Jarní pouť"

Výsledky postní almužny 2011

Výsledky postní almužny 2012


Úvodní strana
Bohoslužby
Aktuality

Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou

Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Lidmaň
        Častrov

Bankovní spojení