Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou
a ostatní spravované farnosti

zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Víra.cz
Pastorace.cz
Svatá Hora
Rádio Proglas
TV NOE

Karmelitánské knihkupectví

Katecheté Pelhřimov

BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ
 VE SPRAVOVANÝCH FARNOSTECH

KAMENICE NAD LIPOU, MNICH, TĚMICE A ČASTROV 

V OBDOBÍ OD 24. 1.  DO 31. 1. 2021


NEDĚLE 24. 1.

3. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Den Bible, sbírka na Bible.

MŠE SVATÁ V MNICHU

MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

MŠE SVATÁ V ČASTROVĚ
 
  8.00

  9.30

 11.00
PONDĚLÍ 25. 1.
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

---
ÚTERÝ 26. 1.
Památka sv. Timoteje a Tita,
biskupů

---
STŘEDA 27. 1.MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.


17.00

ČTVRTEK 28. 1.
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze
a učitele církve
---

PÁTEK 29. 1.MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

 17.00
SOBOTA 30. 1.MŠE SVATÁ V TĚMICÍCH


17.00

NEDĚLE 31. 1.

4. NEDĚLE
V MEZIDOBÍMŠE SVATÁ V MNICHU

MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

MŠE SVATÁ V ČASTROVĚ

   8.00

   9.30

  11.00

Počet účastníků bohoslužeb je omezen dle vládního nařízení.
Od 28. prosince se může bohoslužeb zúčastnit 10% kapacity kostela.


V Kamenici n. L. nyní není modlitba růžence.

Příležitost ke svátosti smíření vždy před mší svatou (na požádání).

Úvodní strana
Bohoslužby

Aktuality

Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou

Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Častrov

Bankovní spojení


Zrušená farnost Lidmaň