Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou
a ostatní spravované farnosti

zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Víra.cz
Pastorace.cz
Svatá Hora
Rádio Proglas
TV NOE

Karmelitánské knihkupectví

Katecheté Pelhřimov

BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ
 VE SPRAVOVANÝCH FARNOSTECH

KAMENICE NAD LIPOU, MNICH, TĚMICE A ČASTROV 

V OBDOBÍ OD 19. 11. 2023  DO 26. 11. 2023

NEDĚLE 19. 11.

33. neděle v mezidobí

MŠE SVATÁ V MNICHU

MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

MŠE SVATÁ V ČASTROVĚ

8.00

9.30

11.00

PONDĚLÍ 20. 11.
ÚTERÝ 21. 11.
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Modlitba matek - fara 14.00
STŘEDA 22. 11.
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.
Katechismus pro dospělé - fara
17.00
17.40
ČTVRTEK 23. 11.
Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L. 8.00
PÁTEK 24. 11.
Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků
MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L. 17.00
SOBOTA 25. 11.
Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Mše svatá v Těmicích 17.00
NEDĚLE 26. 11.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

MŠE SVATÁ V MNICHU

MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

MŠE SVATÁ V ČASTROVĚ

8.00

9.30

11.00


V Kamenici n. L. v neděli před mší svatou od 9.00 hodin modlitba růžence.
Příležitost k svátosti smíření vždy před mší svatou, a nebo po domluvě s knězem.Úvodní strana
Bohoslužby

Aktuality

Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou

Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Častrov

Bankovní spojení


Zrušená farnost Lidmaň