Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou
a ostatní spravované farnosti

zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Víra.cz
Pastorace.cz
Svatá Hora
Rádio Proglas
TV NOE

Karmelitánské knihkupectví

Katecheté Pelhřimov

BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ
 VE SPRAVOVANÝCH FARNOSTECH

KAMENICE NAD LIPOU, MNICH, TĚMICE A ČASTROV 

V OBDOBÍ OD 25. 9. 2022  DO 2. 10. 2022

NEDĚLE 25. 9.

26. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

MŠE SVATÁ V MNICHU

MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

MŠE SVATÁ V ČASTROVĚ

8.00

9.30

11.00
PONDĚLÍ 26. 9.
Sv. Kosmy a Damiána, mučedníka
---
ÚTERÝ 27. 9.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze
---
STŘEDA 28. 9.
Slavnost sv. Václava, mučedníka
MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

Poutní mše svatá - Babín kaple
9.30

11.00
ČTVRTEK 29. 9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

8.00

PÁTEK 30. 9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

18.00
SOBOTA 1. 10.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
MŠE SVATÁ V TĚMICÍCH
18.00
NEDĚLE 2. 10.

27. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

MŠE SVATÁ V ČASTROVĚ

MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

MŠE SVATÁ V Hojovicích - poutní mše svatá

8.00

9.30

11.00

V Kamenici n. L. v neděli před mší svatou od 9.00 hodin modlitba růžence.
Příležitost k svátosti smíření vždy před mší svatou, a nebo po domluvě s knězem.
Úvodní strana
Bohoslužby

Aktuality

Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou

Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Častrov

Bankovní spojení


Zrušená farnost Lidmaň