Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou
a ostatní spravované farnosti

zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

Katecheté Pelhřimov

BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ
 VE SPRAVOVANÝCH FARNOSTECH

KAMENICE NAD LIPOU, MNICH, TĚMICE A ČASTROV 

V OBDOBÍ OD 8. 12.  DO 15. 12. 2019

NEDĚLE 8. 12.

2. NEDĚLE
ADVENTNÍ

Sbírka na bohoslovce.


MŠE SVATÁ V MNICHU

MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

MŠE SVATÁ V ČASTROVĚ

 
8.00

  9.30
 

11.00

PONDĚLÍ 9. 12.
SLAVNOST PANNY MARIE
POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.
8.00
ÚTERÝ 10. 12.


SPOLEČENSTVÍ ŽEN
NA FAŘE V KAMENICI N. L.
14.00
STŘEDA 11. 12.
ZPOVĚĎ PRO DĚTI V KAMENICI N. L.

MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.
od13.00

17.00
ČTVRTEK 12. 12.MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.


 8.00

PÁTEK 13. 12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
ZPOVÍDÁNÍ V KAMENICI N. L.

MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.
15.30

 17.00
SOBOTA 14. 12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církveRORÁTNÍ MŠE SVATÁ
V KAMENICI NAD LIPOU

ZPOVÍDÁNÍ V KAMENICI N. L.

MŠE SVATÁ V TĚMICÍCH

6.30


od 9.00

17.00
NEDĚLE 15. 12.

3. NEDĚLE
ADVENTNÍ

MŠE SVATÁ V MNICHU

MŠE SVATÁ V KAMENICI N. L.

MŠE SVATÁ V ČASTROVĚ

KONCERT - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
V KOSTELE V KAMENICI N. L.
   
   8.00


    9.30
    
 11.00

18.00
V Kamenici n. L. každou neděli od 9.00 hodin modlitba růžence.

Příležitost ke svátosti smíření vždy před mší svatou (na požádání).

Úvodní strana
Bohoslužby

Aktuality

Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou

Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Lidmaň
        Častrov

Bankovní spojení