Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou

a ostatní spravované farnosti

zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví

Katecheté Pelhřimov

NÁHROBKY

    Vysokou historickou a kulturní hodnotu má 8 náhrobků umístěných při vnější zdi presbytáře. Připomínají, že v kostele byli pochováni i Arnošt Leskovec  r. 1535, Albrecht Hejda z Poříčí r. 1551, Vilém Hejda z Poříčí a na Kralovicích r. 1609. Další tři náhrobky patří Janu Malovcovi, který zemřel r. 1595, jeho ženě Marii Anně Magdaléně, jež zemřela o rok dříve, a jejich dceři Anně Magdaléně Venclíkové z r. 1615.

     V kostele dále odpočívá mnoho těl jak duchovních tak světských osob, jejichž odpočívací místa naznačují hrobní kameny se znaky (dnes částečně pod dřevěnou podlahou). Tyto kameny však již neleží na původních místech, neboť při novém dláždění kostela v r. 1757 a 1828 byl mnohý kámen na jiné místo položen. Pod dřevěnou podlahou u hlavního oltáře byl v roce 2012 objeven náhrobek kněžský a náhrobek rodiny Paradisů.

1. Náhrobek Jana Malovce, který zemřel roku 1595


2. Náhrobek Arnošta Leskovce z Leskovce. Léta Páně 1535. Tuto leží urozený a statečný pan Arnošt Leskovec z Leskovce, pán na Cerekvici, který umřel druhý čtvrtek v postě.

3. Náhrobek Anny Magdalény Vencelíkové z Malovic a na Kamenici. Zemřela léta Páně 1615 ve středu po sv. Matěji.


4. Náhrobek Viléma Hejdy z Poříče a na Kralovicích. Zemřel léta Páně 1609.

5. Náhrobek Jana Staršího Leskovce z Leskovce. Zemřel léta Páně 1545

6. Náhrobek Anny ze Lhoty. Zemřela léta Páně 1554

7. Náhrobek Marie Anny Magdalény z Malovce, zemřela léta Páně 1597 na den sv. Vavřince
8. Náhrobek Albrechta Hejdy z Poříče. Zemřel léta Páně 1551.

V roce 2016 bylo provedeno restaurování náhrobků  u kostela v Kamenici n. L. Krajní náhrobky byly přemístěny do středu za kříž. Nad všemi byly osazeny stříšky. Celkové náklady byly vyčísleny na 407 tisíc Kč, z toho 47 tisíc zaplatí farnost, 12 tisíc Kč město a 348 tisíc Kč bude státní dotace z fondu regenerace MPZ.

Dále:

Návrh na restaurování náhrobků

Fotografie z restaurování si můžete prohlédnout zde

Starší zpráva o náhrobcích


Úvodní strana
Bohoslužby
Aktuality

Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou

Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Častrov

Bankovní spojení