Římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou

zámek kostel kaple
zámek Kamenice nad Lipou farní kostel Všech svatých kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle


Farní knihovna
Farní prodejna
Farní listy
Farní charita
Zájezdy
Fotogalerie


ODKAZY:

Biskupství České Budějovice
farnost Pelhřimov
farnost Jindř. Hradec
farnost Kaplice
farnost Pacov

Svatá Hora
TV NOE
Christnet
Karmelitánské knihkupectví


DĚJINY FARNOSTI V DATECH


kolem 1275

Stavba prvního kamenného kostela

1348

Stavba kaple sv. Máří Magdaleny na Brádle

od r.1358

Trvalý pobyt kněze (plebánie)

1359

Založení špitálu

1384

Od tohoto data se připomíná fara

1494-1538

Kostel v držení františkánů

1554

Původně otevřená kaple na Brádle zazděna

1560

Kostel zničen požárem

1675

Farnost povýšena na děkanství

1703

Kaple na Melíšku přestavěna na vápno (dříve na hlínu)

1707

Dokončena nová kostelní věž

1721

Požár kostela a věže

1728

Ustaveno bratrstvo při kapli na Melíšku

1758

Postaven hlavní oltář v kostele, původní obraz Všech svatých namaloval Kramolín

1762

Střecha na kostele pokryta šindelem

1765

Zřízena křížová cesta na Melíšek

1782

Pod boční lodí kostela vybudována hrobka hraběcí rodiny Wratislavovy

1784

Těla zemřelých z hrobky kostela přenesena na Brádlo

1785

Zrušena kaple na Melíšku a hřbitov kolem kostela

1794

Velký požár 14. září, kdy shořel kostel, věž a 113 domů

1797

Nový krov na věži

1800

Tři nové zvony vytaženy na věž

1806

Křížová cesta přemístěna z Melíšku na Brádlo

1819

Velký požár, při kterém shořel kostel i fara

1821

Nový krov kostela i věže, pořízeny 4 nové zvony

1822

Oprava děkanské budovy

1823

Postaven hudební kůr v kostele

1828

Nové vydláždění kostela

1833

Před kostelem postaven nový železný kříž (dříve byl dřevěný)

1840

Nové železné hodiny na věži

1841

Kaple na Brádle rozšířena o kryptu a byl zřízen kůr

1846

Hlavní oltář v kostele zcela předělán

1848

Vysázeny lípy u kostela

1862

Namalován současný obraz Všech svatých lidmaňským farářem Kamaritem

1869

Věž pokryta plechem

1870

Oprava věže uvnitř i zvenku, nové věžní hodiny

1876

Oprava vnitřku kostela, dva staré oltáře zrušeny, od té doby v kostele jen 5 oltářů

1883

Nové varhany postavil Emanuel Štěpán Petr

1911

Vyzlacení všech oltářů a kazatelny duchovním správcem

1912

Na budovu děkanství dána nová eternitová krytina

1917

Rekvizice zvonů

1925

Oprava věže kostela

1926

Do kostela zaveden el. proud (o vánocích)

1927

Pořízen zvonek na Brádlo (od firmy Perner)

1933

Požár hospodářských budov děkanství

1935

Biřmování vykonáno biskupem Šimonem Bártou – 642 biřmovanců

1936

Byl restaurován hlavní oltář, kazatelna a 2 postranní oltáře

1937

Byly restaurovány dva zbylé oltáře

1952

Oprava střechy na Brádle nákladem 37 tisíc Kč

1965

Výměna šindelové krytiny kaple na Brádle

1967

Oprava elektroinstalace a rozhlasu v kostele

1968

Oprava venkovní fasády kostela

1969

Celkové vymalování kostela, včetně stropů

1970

Biřmování vykonáno biskupem Josefem Hlouchem – 237 biřmovanců

1972

Pořízení nových lavic do kostela

1973

Vybudování Božího hrobu v kostele

1976

Adaptace přízemí budovy fary

1977

Pořízeny 4 nové zvony – posvěceny 3. října kap.vikářem Kavalem

1985

Nová fasáda farní budovy

1989

Pořízena do kostela nová zpovědnice

1990

Začíná vycházet farní časopis
Zájezd na první návštěvu Svatého otce Jana Pavla II. do Prahy

1991

Adaptace 1. patra fary – el. instalace, koupelna a WC, malování
Restaurování sochy sv. Václava na náměstí
Nové ozvučovací zařízení v kostele
Zájezd do Polska do Čenstochové

1992

Vybudování kaple na faře. Zvolena Farní rada.
První návštěva otce biskupa Lišky
Oprava fasády kostela

1993

Obnovení křížové cesty na Brádle – posvěcena biskupem Liškou 26.3.
Zhotovení nové el. instalace v kostele a vymalování kostela
Vysvěcení  Pavla Šimáka na kněze a jeho primice 2.10.
Vyloupení kaple na Brádle. Zhotovení mříží do kostela.
Instalace topných těles do lavic kostela (1. etapa)

1994

Farní poutní zájezd do Alttótingu
Oprava věže kostela – 22. září posvěcen kříž věže
Zhotovení nových zvonových stolic a závěsů zvonů
Nové odlití prasklého zvonu sv. Josef

1995

Posvěcení nově odlitého zvonu otcem biskupem Liškou 19.3.
Oslava 100 let školy – slavná mše v kostele 17. září

1996

Evangelizační pořad „Otázky“ v kině s P. Dokládalem
Biřmování vykonané biskupem Liškou 13.4. – 19 biřmovanců

1997

Oprava fasády kaple na Brádle
Zájezd na setkání s papežem do Prahy a Hradce Králové
Oslava 25. let kněžství P. Daňka (10. května)
Vybudování chodníku před kostelem
Vybudování a posvěcení místnosti Farní charity na faře

1998

Oslavy 700 let města – ekumenická bohoslužba v kostele 5.7.
Dokončení montáže topných těles do lavic v kostele
Adaptace farní kanceláře na faře

1999

Restaurování oltáře sv. Antonína v kostele
Oprava balustrády vně kostela
Generální oprava varhan v kostele
Pořízeno čalounění do lavic v kostele
Úmrtí zástupkyně starosty ing. Klubalové, která zařizovala opravy kostela

2000

Oslavy Jubilejního (svatého roku)
Adaptace kuchyně a koupelny v přízemí na faře
El. pohony zvonů namontovány 24. srpna.
Vysazení jubilejní lípy u školy – 1.11.
Výstava o dějinách křesťanství a farnosti v muzeu, kterou připravila naše farnost – vernisáž 29. listopadu, promluvil jáhen Kašparů.
Zhotoveno elektronické zabezpečovací zařízení v kostele.

 

2001 Nový obraz sv. Máří Magdaleny do kaple na Brádlo byl namalován malířkou K. Planerovou a posvěcen biskupem Liškou 22. 7.
Oprava vnitřních omítek a malování kaple na Brádle
Biřmování v kostele v Kamenici n.L. - 18 biřmovanců

2002 Dokončení restaurování oltáře sv. Jana Nepomuckého
Oprava zdi u fary. Volba nové farní rady.
2003 Zahájena oprava střechy kostela. Zrestaurována kazatelna. Duchovní obnova farnosti s P. M. Fialou dne 18. 10.
Nástup nového duchovního správce P. Janouška (od 1. 11.) a odchod P. Ladislava Daňka do kněžského domova.
2004 Sčítání účastníků bohoslužeb 18.4. - 137 osob
Pouť národů do Mariazell 22.5. - z naší farnosti 10 osob
Úmrtí P. Ladislava Daňka a jeho pohřeb 10.7.
Nátěr šindelové střechy kaple na Brádle
Oprava vestibulu na faře - nové dveře a dlažba
2005 Dokončení opravy střechy kostela
2006 Žehnání studánky - pramenu řeky Kamenice (13. 5.)
2007 Vikariátní schůze kněží za účasti biskupa J. Paďoura.
Biřmování v sobotu 15. 9. - biskup Jiří Paďour udělil tuto svátost 13 farníkům z Kamenice, Těmic a Lidmaně.
Dokončení restaurování oltáře Panny Marie.
2008 Zahájení restaurování hlavního oltáře Všech svatých.
Koncert americké varhanice Joane Dixon v kostele (12.4.)
2009 Zájezd na setkání s papežem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi - účast 30 poutníků z Kamenice n.L. a Těmic.
2010 K prvnímu sv. přijímání přistoupilo 8 dětí.
Od 1. 7. byla duchovní správa rozšířena o farnost Mnich.
Zájezd do Starého Města a na Velehrad.
2011 Zhotovení nového mramorového oltáře, ambonu a úprava liturgického prostoru v kostele Všech svatých - oltář byl posvěcen o. biskupem Jiřím Paďourem dne 13. 11. 2011.
Dokončení restaurování hlavního oltáře.
2012 Zahájení restaurování bočního oltáře sv. Anny.
K prvnímu sv. přijímání přistoupilo 5 dětí.
Poutní zájezd do Křižanova a Žďáru nad Sázavou.
2013 Odchod P. Františka Janouška do důchodu a nástup nového duchovního správce P. Václava Šiky dne 1.7.
Rekonstrukce fary, úprava bytu pro kněze.
2014 První "Noc kostelů" v Kamenici nad Lipou 23.5.
Zájezd na Svatou Horu 31.5.
2015 Do kostela pořízen nový červený koberec. Dětská vikariátní pouť v Kamenici n. L. 23.5. - účast téměř 200 osob.  První svaté přijímání   6 dětí. Rekonstrukce přízemí fary. Ulomené srdce zvonu sv. Ludmila.Úvodní strana
Bohoslužby
Aktuality
Dějiny farnosti
Kamenice nad Lipou
Spravované farnosti:
       Těmice
        Mnich
        Častrov

Bankovní spojení